Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

Сьогодні  відбулось чергове засідання Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

З доповіддю про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2015 р. та бюджет ЛНУ імені Тараса Шевченка на 2016 р. виступила головний бухгалтер Бережна Т.Ф. Вона відзначила, що фінансово-економічна діяльність університету проводилася за рахунок коштів державного бюджету як загального, так і спеціального фондів.

Заслухавши й обговоривши звіт в. о. завідувача відділу аспірантури Вовк С.О. про стан наукової роботи та видавничу діяльність в університеті вчена рада відзначає, що у 2015 р. діяльність науково-педагогічного колективу була спрямована на відновлення науково-дослідної бази університету, покращення якісного кадрового складу, інтеграцію наукових досліджень та освітньої діяльності.

Актуальною залишається необхідність модернізації матеріально-технічної бази кафедр університету, зокрема факультету природничих наук, для проведення досліджень на сучасному рівні.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Вікторович Ужченко. Так, на посаду директора Коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка балотувалась Мотунова Наталія Вікторівна. На посаду директора ВП „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” балотувалась Ковпак Олена Сергіївна. На посаду завідувача кафедри української мови балотувалась доктор педагогічних наук, доцент Нікітіна Алла Василівна.  Всі кандидатури буди обрані на вищезазначені посади шляхом таємного голосування.

З різного слухали про  затвердження «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,  внесення змін та доповнень до Колективного договору, про рекомендацію до друку. про затвердження тем дисертацій.

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019