Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захист магістерських робіт

На кафедрі туризму, готельної і ресторанної справи ІТОТТ успішно пройшов захист магістерських робіт.

Захист за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відбувся 21 січня за спеціальностями «Туризмознавство» та «Готельна і ресторанна справа».

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

  • голова – Курило В.С., д.п.н., професор, академік НАПН України, народний депутат України VІІІ скликання;
  • член комісії – Дрель В.Ф., к.б.н., доцент кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів, директор Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму;
  • екзаменатори – Щука Г.П., завідувач кафедри туризму, готельної і ресторанної справи, д.п.н., професор кафедри кафедри туризму, готельної і ресторанної справи;
  • Гуцол А.В., к.п.н., доцент кафедри туризму, готельної і ресторанної справи;
  • Безрученков Ю.В., к.п.н., доцент кафедри туризму, готельної і ресторанної справи.

До екзаменаційної комісії вчасно надійшли зведені відомості успішності випускників-магістрантів, дипломні магістерські проекти та інша необхідна документація.

До захисту дипломного магістерського проекту були допущені за ОКР «Магістр» всі студенти денної та заочної форм навчання спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Туризмознавство».

Захист дипломних магістерських проектів проводився в формі прилюдного захисту робіт та з використанням технології прямого онлайн зв`язку Skype для складання атестації випускниками, які з об`єктивних причин не змогли приїхати на захист до м. Старобільськ.

Під час захисту дипломних магістерських проектів студенти продемонстрували вміння: проводити комплексні маркетингові дослідження та визначати ринкові можливості розвитку підприємств готельного, ресторанного та туристичного господарства; перспективні цільові сегменти споживачів; обґрунтовувати ефективну товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику; моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельного, ресторанного та туристичного господарства; розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій; розробляти техніко-економічне обґрунтування проекту і завдання на проектування закладу готельного, ресторанного та туристичного господарства тощо.

Результати захисту показали, що студенти на належному рівні засвоїли теоретичний матеріал та виконали експериментальні дослідження, проаналізували та оформили результати, сформулювали висновки та практичні рекомендації. Найкраща презентація результатів дослідження була продемонстрована Гриньовою Світланою спеціальність «Готельна і ресторанна справа». Ґрунтовні доповіді за результатами дослідження були у Тітовської Оленою, Солдатової Катериною (денна форма навчання) та Діденко Анною  (заочна форма навчання) спеціальності «Туризмознавство».

Загалом всі студенти продемонстрували вміння наводити приклади, пояснювати результати, що підтверджує глибокі знання за їх темами наукових досліджень.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019