Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛНУ – лідер електронної освіти в Україні

ЛНУ запрошує всіх бажаючих отримати якісно нову освіту в університеті майбутнього вже сьогодні.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка завершив трансформацію процесу навчання у відповідності з європейськими стандартами. В основі нових підходів – власний 10-річний досвід роботи університету та кращі європейські досягнення у сфері електронної освіти. Луганський національний університет ще з 2004 року почав надавати можливість своїм студентам отримати якісну освіту не тільки в традиційних формах – в аудиторіях за допомогою лекцій, практичних, семінарських занять, а й використовуючи європейський досвід дистанційного навчання.

news_janery_16_1

Після евакуації вузу з Луганська в Старобільськ ЛНУ імені Тараса Шевченка за короткий час став лідером дистанційного навчання в Україні. У ході практичної реалізації такого підходу стало зрозуміло, що для якісного отримання знань недостатньо надати студентам лише навчальні матеріали – необхідна їх адаптація саме для дистанційної форми навчання.

У ході впровадження електронної системи освіти відбулася інтеграція навчальних текстів і методик роботи з ними. Сьогоднішній студент ЛНУ імені Тараса Шевченка, вивчаючи певний курс, працює з навчальними текстами, що містять чітку інструкцію з докладним описом його дій (прочитати, записати, зробити конспект, вирішити проблемно-пошукову задачу, знайти приклади, відповісти на питання і т.д.) і має чіткий алгоритм їх виконання.

Одним з основних переваг електронного навчання в університеті є його індивідуалізація. При роботі з дистанційним курсом студент завжди взаємодіє і веде діалог з викладачем в різних формах – вивчаючи навчальні матеріали, виконуючи завдання або спілкуючись «face-to-face» за допомогою різних засобів.

Студент не залишається один на один з курсом – в ЛНУ імені Тараса Шевченка йому надається якісна методична та технічна підтримка, яка організована на основі швейцарських стандартів в освіті. Також у кожної спеціальності, є тьютери, які є помічниками студента і завжди дадуть відповідь на питання, що цікавлять учня.

В університеті розроблено систему потижневого планування навчального процесу, в ході якої протягом кожного нового тижня опрацьовуються лекції, виконуються практичні завдання, здаються тести. Студент має можливість займатися в зручний для себе час.

Варто відзначити, що електронна освіта в ЛНУ – це освіта, розроблена на основі європейських підходів до навчання. Це проявляється в наданні академічної свободи як викладачеві, так і студенту, тобто перебуваючи в будь-якій точці світу і маючи доступ до Інтернету, вони мають доступ до всієї освітній системі університету.

Електронна освіта в ЛНУ імені Тараса Шевченка відкриває нові можливості для отримання професійних навичок за допомогою міжнародних стажувань та практик у відомих компаніях зі світовим ім’ям як в Україні, так і в усьому світі.

Не прогав свою можливість стати студентом університету нового покоління!

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019