Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захисти дисертацій

Пройшли виїзні засідання Спеціалізованої  вченої  ради Д 29.053.03 при ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Засідання пройшли на базі Донбаського державного педагогічного університету 17-18 грудня 2015 р.

17 грудня до захисту було представлено дві дисертації. Одна з них Калініної Олени Геннадаційіївни „Система управління якістю освіти у вищих навчальних закладах США”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Науковий керівник: Вакуленко Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Друга – Мороза Володимира Петровича „Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Науковий керівник: Савченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

18 грудня відбувся захист дисертації Ставицького Олега Миколайовича „Теоретичні та методичні засади професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників”. Робота була подана на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – тeopiя і мeтoдикa виховання.

Наукові консультанти:

Іщенко Дмитро Васильович, доктор педагогічних наук, професор (Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України);

Грязнов Ігор Олександрович, доктор педагогічних наук, професор (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019