Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

19 грудня пройшло чергове засідання Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка.

На порядку денному стояло декілька питань, а саме: про бюджет університету на 2016 фінансовий рік, конкурсні справи, щодо присвоєння вчених звань, різне.

З доповіддю про бюджет університету на 2016 фінансовий рік виступила головний бухгалтер Бережна Тетяна Федорівна Вчена рада затвердила кошторис доходів і видатків за статтями, що фінансуються за рахунок спеціального фонду університету, на 2016 рік та ухвалила, що використання коштів спеціального фонду здійснювати тільки відповідно до затверджених протоколів планово-бюджетної комісії. Незаплановані, але необхідні для підтримки життєдіяльності університету витрати здійснювати лише за рахунок перевищення обсягу планованих надходжень або згідно з перерозподілом коштів, затвердженим планово-бюджетною комісією, на підставі заяв керівників структурних підрозділів у межах затвердженого кошторису з урахуванням чинного законодавства.

Із конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Вікторович Ужченко. Так, на посаду професора кафедри технологій виробництва і професійної освіти балотувався доктор сільськогосподарських наук, доцент Маслійов Сергій Володимирович. Шляхом таємного голосування Сергія Володимировича обрали на вищезазначену посаду.

Вчена рада порушує клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння вченого звання:

  • професора кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва – доктору економічних наук Чеботарьову Вячеславу Анатолійовичу;
  • професора кафедри української мови – доктору педагогічних наук Нікітіній Аллі Василівні;
  • доцента кафедри соціальної роботи – кандидату педагогічних наук Ларіоновій Наталії Борисівні;
  • доцента кафедри соціальної педагогіки – кандидату педагогічних наук Тунтуєвій Світлані Володимирівні;
  • доцента кафедри української мови – кандидату педагогічних наук Кравчук Оксані Миколаївні;
  • доцента кафедри політології та правознавства – кандидату історичних наук Бадеру Антону Васильовичу;
  • доцента кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності – кандидату педагогічних наук Філатьєвій Тетяні Володимирівні;
  • доцента кафедри музичного мистецтва – кандидату мистецвознавства Ященко Ірині Анатоліївні;
  • доцента кафедри соціальної роботи – кандидату педагогічних наук Ігнатенко Катерині Володимирівні;
  • доцента кафедри соціальної педагогіки – кандидату педагогічних наук Сьомкіній Інні Сергіївні.

З різного слухали про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць та .про затвердження тем докторської та кандидатських дисертацій.

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019