Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

Сьогодні пройшло чергове засідання Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

На порядку денному стояли питання:

 • Про висвітлення діяльності університету в пресі, засобах масової інформації та на web-сайті університету.
  Про особливості роботи з соціально-гуманітарного напряму в умовах вимушеної евакуації.
 • Конкурсні справи.
 • Щодо присвоєння вчених звань.

З доповіддю  про висвітлення діяльності університету в пресі, засобах масової інформації та на web-сайті університету виступив проректор з науково-педагогічної роботи Меняйленко Олександр Сергійович. Проректор зазначив, що в університеті проводиться значна робота з висвітлення діяльності університету в пресі, засобах масової інформації, на web-сайтах університету та його структурних підрозділів.

У зв’язку з вимушеною евакуацією університету  до м. Старобільськ, було втрачено 100% серверного обладнання та програмно-методичного забезпечення,  і як наслідок, втрачено майже усі сайти та репозиторій університету.

За час існування сайту університету його дизайн, структура та система управління неодноразово змінювалися (2002, 2004, 2006, 2008, 2014 рр.). На сьогодні проаналізовано структуру і зміст сайтів провідних європейських та американських вищих навчальних закладів з метою побудови сайту університету на найкращих світових засадах. Проведений моніторинг показав необхідність переходу на функціональний підхід, який забезпечує найбільш швидкий доступ усіх інформаційних ресурсів сайту. Виходячи з цього було розроблено нову структуру та систему управління сайтом університету, яка зараз проходить тестування та доробку.

Також з доповіддю щодо вищевказаного питання порядку денного виступив начальник відділу маркетингу Лисенко Ігор Олександрович. Він відзначив, що  інформаційна політика університету була спрямована на ознайомлення населення регіону, України та інших країн із освітніми послугами ЛНУ через засоби масової інформації та мережу Інтернет, розміщення інформації в довідниках для вступників до ВНЗ України та міжнародних каталогах-довідниках.

До  основних напрямів подальшої роботи Ігор Олександрович відніс: пошук нових можливостей для представлення університету в інформаційному просторі; забезпечення гідної та ефективної інформаційної  підтримки ЛНУ за допомогою всіх доступних засобів; налагодження фінансових питань зі ЗМІ; формування корпоративного світогляду співробітників задля покращення ефективності інформаційної підтримки університету.

З питанням про особливості роботи з соціально-гуманітарного напряму в умовах вимушеної евакуації  виступив проректор з науково-педагогічної роботи Бабічев Олександр Іванович. До актуальних завдань соціально-гуманітарного напряму він відніс створення належних умов для: активної життєдіяльності студентства; громадянського самовизначення та самореалізації; максимального задоволення потреб молоді у фізичному, інтелектуальному, культурному та моральному розвитку.

Особливістю сучасного етапу соціально-гуманітарної роботи є соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання у віддаленому доступі ( з використанням технологій дистанційного навчання) та в умовах вимушеної евакуації.

Про стан роботи студентської соціальної служби в умовах евакуації розповіла завідувач сектором студентської соціальної служби  Дорогавцева Олена Геннадіївна.

З доповіддю про особливості роботи Інституту педагогіки і психології з соціально-гуманітарного напряму в умовах вимушеної евакуації виступила заступник директора ІПП з соціально-гуманітарної роботи Пушко Віра Федорівна. Вона виділила основні напрями соціально-гуманітарної роботи інституту  на 2015-2016 навчальний рік. Це:

 • організаційно-методичне забезпечення;
 • інформаційно-роз’яснювальна робота на сайті дистанційного навчання та в соцмережах;
 • національно-патріотичне виховання студентської молоді;
 • збереження й розвиток корпоративної культури;
 • сприяння розвитку всебічно розвиненого, інтелігентного, соціально активного громадянина;
 • психологічна підтримка та адаптація студентів щодо навчання в умовах тимчасової окупації та віддаленого доступу;
  сприяння безперешкодному доступу студентів з обмеженими можливостями до якісного навчання, побуту, дозвілля, всебічно гармонійного розвитку;
 • розвиток системи студентського самоврядування;
 • підтримка талановитої студентської молоді;
 • рекламно-профорієнтаційна робота;
 • створення належних умов для адаптації випускників університету до сучасного ринку праці та стимулювання мотивації до трудової діяльності.

Із конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Вікторович Ужченко. Так, на посаду директора ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»  балотувалась Васильченко Тетяна Іванівна. На посаду  завідувача кафедри технологій виробництва і професійної освіти балотувався Бурдун Віктор Васильович.   На посаду  завідувача кафедри анатомії, фізіології людини та тварин  балотувалась Боярчук Олена Дмитрівна. Усі кандидатури були обрані шляхом таємного голосування.

Вчена рада порушує клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння вченого звання:

 • професора кафедри філологічних дисциплін – доктору філологічних наук Кизиловій Віталіні Володимирівні;
 • звання професора кафедри музичного мистецтва – доктору мистецтвознавстваСташевському Андрію Яковичу;
 • звання професора кафедри туризму, готельної і ресторанної справи – доктору педагогічних наук Щуці Галині Петрівні;
 • доцента кафедри державної служби, адміністрування та управління – кандидату історичних наук Заблоцькій-Сєнніковій Нелі Володимирівні;
 • доцента кафедри туризму, готельної і ресторанної справи – кандидату економічних наук Мельниковій Олександрі Анатоліївні;
 • доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання – кандидату педагогічних наук Соколенко Олені Іванівні;
 • доцента кафедри фізико-технічних систем та інформатики – кандидату педагогічних наук Чорнобай Катерини Григоріївни;
 • доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання – кандидату педагогічних наук Ливацькому Олександру Васильовичу;
 • доцента кафедри дефектології та психологічної корекції – кандидату педагогічних наук Махуковій Тетяні Віталіївні;
 • доцента кафедри української філології та загального мовознавства – кандидату філологічних наук Колесниковій Ларисі Леонідівні;
 • доцента кафедри туризму, готельної і ресторанної справи – кандидату педагогічних наук Гуцол Аллі Володимирівні.

Трет’якова Юлія, прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019