Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради факультету природничих наук

24 вересня відбулося засідання Вченої ради факультету природничих наук.

На порядку денному було ряд важливих питань:

  1. Аналіз ДЕК, літньої заліково-екзаменаційної сесії.
  2. Про стан та удосконалення комп’ютерної системи доступу викладачів та студентів до навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр університету.
  3. Затвердження планів роботи ФПН і складу наукової, соціально-гуманітарної та навчально-методичної комісій.
  4. Конкурсні справи.

По першому питанню виступила заступник декана ФПН з навчальної роботи Ольга Петрівна Губська, яка повідомила, що Державна атестація студентів проходила у формі підсумкового комплексного комп’ютерного тестування, усного або письмового державного екзамену, студенти-магістранти захищали кваліфікаційні роботи. За результатами ДЕК і літньої заліково-екзаменаційної сесії більшість студентів отримали оцінки «добре» та «відмінно».

Під час доповіді «Про стан та удосконалення комп’ютерної системи доступу викладачів та студентів до навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр університету» декан ФПН Олег Олександрович Виноградов повідомив, що у зв’язку з введенням в університеті комбінованої системи освіти студенти більшості спеціальностей факультету повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами, які доступні на сайті дистанційного навчання ЛНУ імені Тараса Шевченка (http://do.luguniv.edu.ua). Так, на платформі moodle розміщені робочі програми, електронні версії підручників і навчально-методичних посібників, тексти лекцій, методики виконання практичних та лабораторних робіт, питання до модульних контрольних робіт, тестові завдання тощо.

Із конкурсними справами виступила секретар Вченої ради факультету природничих наук Юлія Володимирівна Гаврелюк. На посаду доцента кафедри географії балотувався Удовиченко М. І., на посаду старшого викладача кафедри лабораторної діагностики, хімії та біохімії – Новоскольцева І. Г., та на посаду асистента цієї ж кафедри Твердохліб Н. М., на посаду асистента кафедри садово-паркового господарства та екології – Королецька Л. В. Усі кандидатури шляхом таємного голосування були обрані.

Також, на засіданні факультету було розглянуто та затверджено склад наукової, соціально-гуманітарної та навчально-методичної комісії, а також план засідань Вченої ради ФПН та план соціально-гуманітарної роботи факультету на 2015 – 2016 н. р.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019