Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Творчі конкурси та вступні випробування

Абітурієнти здають екзамени для вступу на заочну форму навчання

Охочі навчатися на творчих спеціальностях подали документи до 12 серпня, а тепер здають вступні випробування. Як і для денної форми навчання вступні фахові випробування та творчі конкурси проходять як у Полтаві, так і у Старобільську за такими спеціальностями: «Кіно- телемистецтво», «Музичне мистецтво», «Дизайн», «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини», «Журналістика», «Технологічна освіта».

Метою проходження творчих конкурсів є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) різних галузей знань.

Творчі конкурси для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться в два тури, крім напряму підготовки «Здоров’я людини». Кожний тур оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів за кожний тур 101.

Творчі конкурси для осіб, що вступають на навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання», «Спорт» проводиться у формі складання спортивних нормативів, за напрямом «Здоров’я людини» – у формі підготовки та захисту оздоровчої програми (проводиться в один тур).

Абітурієнти напряму підготовки «Хореографія» демонструють виконавські уміння та навички класичного танцю, танцю згідно з обраною спеціалізацією, а також теорії і практики обраного за спеціалізацією хореографічного мистецтва. За напрямом підготовки «Кіно-, телемистецтво» творчий конкурс проходить у формі читання запропонованих інформаційно-аналітичних текстів та написання журналістського тексту. Абітурієнти-журналісти пишуть твір на соціальну тематику та редагують текст.

Вступникам на напрями підготовки «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн» необхідно виконати малюнок з натури (натюрморт) та живопис з натури (натюрморт). Майбутні музиканти виконують програму з обраної спеціалізації, сольфеджіо (усно та письмово) та колоквіум. За напрямом підготовки «Технологічна освіта» проходять тестові завдання та розробляють проекти.

Рейтинговий список буде відомий після 22 серпня поточного року. Слідкуйте за оновленням інформації на нашому сайті: http://luguniv.edu.ua (вкладка «Вступникам»).

Адреса приймальної комісії:

92703, м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Тел.: (06461) 2-26-70,

(097) 446 88 13

(050) 280 12 96

E-mail: luguniv.info.edu@gmail.com

Альона Кириленко, прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019