Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

26 червня пройшло чергове засідання Вченої ради, на якому було розглянуто кілька питань.

По першому питанню, щодо ходу виконання рішень ученої ради університету за 2014-2015 н.р. доповіла вчений секретар університету Галина Щука. Доповідач відзначила, що протягом навчального року вчена рада доклала значних зусиль для організації успішної роботи університету в умовах вимушеної передислокації в м. Старобільськ.

Серед основних результатів роботи було вказано наступне. У сфері управлінської діяльності: університет було переведено на нову юридичну адресу: 92700, м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; факультети, інститути університету було переведено на місце нового розташування, забезпечено підбір необхідних кадрів керівників, заступників, секретарів та методистів. Продовжується робота по оптимізації структури університету. Було уведено в дію оновлені у відповідності до Закону про вищу освіту внутрішні положення, які регламентують діяльність університету; продовжується робота над приведенням Статуту університету у відповідність до Закону про вищу освіту; триває розробка Стратегії розвитку університету до 2020 р.

Протягом навчального року наукова діяльність університету була спрямована на реалізацію Програми розвитку науки в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відповідно до прийнятих рішень було проведено перереєстрацію комплексних кафедральних тем наукових досліджень, у яких було змінено напрямок дослідження, науковий керівник чи відбулася реорганізація кафедри.

Готується презентація попередніх результатів наукових проектів, що фінансуються з державного бюджету Міністерства освіти і науки України. У виші таких проектів вісім.

У галузі освітньої діяльності університету на 2014 – 2015 навчальний рік також було реалізовано низку важливих кроків. Зокрема, забезпечено перехід навчального процесу на дистанційно-заочну форму; формування навчального навантаження викладачів, які залишилися працювати в університеті, виготовлення документів про вищу освіту державного зразка. Також розроблено: дистанційні курси, нові навчальні плани та освітні програми у відповідності до Закону про вищу освіту; вимоги до оформлення робочих програм дисциплін, текстів лекцій, методичних рекомендацій до практичних і семінарських занять, матеріалів до самостійної роботи студентів. Внесено корективи в організацію виробничих і навчальних практик з огляду на умови функціонування навчальних закладів, підприємств та установ регіону. Крім того, продовжується робота з поліпшення якості дистанційних курсів; удосконалення процедури встановлення самостійності роботи студентів у Moodle; поетапного зменшенням річного навчального навантаження науково-педагогічних працівників до 600 годин; запровадження англомовних магістерських та бакалаврських програм.

У зв’язку зі специфікою організації навчального процесу було посилено увагу до проблеми технічного супроводу освітнього процесу.

Разом з тим у галузі освітньої діяльності протягом року не вдалося досягти значних успіхів у наступних напрямках: участь у реалізації міжнародних освітніх проектів; пошук партнерів для відправлення студентів ЛНУ за кордон для стажування та участі в освітніх програмах.

Одним з головних напрямків була профорієнтаційна та рекламна робота. У цій сфері було розроблено «Комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів щодо залучення абітурієнтів до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2015 навчальний рік» у рамках програми підтримки позитивного іміджу навчального закладу.

У соціально-гуманітарній галузі зусилля колективу університету було спрямовано на сприяння розвитку в студентів почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських культурно-історичних цінностей; розвитку всебічно розвиненого, інтелігентного, соціально активного громадянина. До національно-патріотичного виховання студентів залучаються учасники бойових дій на Сході України, члени сімей Героїв Небесної Сотні, діячі сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявили активну громадянську позицію.

Триває робота з поліпшення планів роботи усіх структурних підрозділів університету, заступників директорів, деканів з СГР, кураторів академічних груп, кураторів секцій гуртожитків у напрямку національно-патріотичного виховання студентів;

Здійснюється коригування навчальних робочих програм з метою надання їм національно-патріотичної спрямованості.

Актуальними залишаються питання формування правової свідомості та громадянської позиції студентів. Виникла необхідність підвищення ефективності роботи в умовах віддаленого доступу, вимагає пильної уваги робота зі студентами пільгових категорій.

Отже, вчена рада констатує, що основні завдання виконано на 80 – 85 %.

Ті завдання, які не вдалося виконати в повному обсязі, залишаються актуальними, робота над ними продовжується. До їх оцінки університет повернеться в наступному навчальному році.

По другому питанню порядку денного «Затвердження навчальних планів та програм на 2015-2016 н.р.» доповіла Валентина Леснова, начальник відділу управління якістю планування навчального процесу.

Щодо присвоєння вчених звань заслухали вченого секретаря Галину Щуку. Так, за результатами таємного голосування вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно кандидату педагогічних наук Оксані Луганцевій, по кафедрі романо-германської філології – кандидату філологічних наук Олені Тарасовій.

Серед різного були розглянуто декілька питань. Зокрема, про затвердження Змін до Правил прийому до університету в 2015 р.; про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних праць; про затвердження теми кандидатської дисертації тощо.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019