Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Відбувся захист магістерських робіт з педагогіки вищої школи

18 червня 2015 року на кафедрі педагогіки відбувся захист магістерських робіт зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

Для організації завершального етапу навчання, яким є підготовка і захист слухачами магістерських робіт, на початку навчального року було затверджено напрями дослідження магістерських робіт з педагогічних проблем розбудови Української вищої освіти, а також визначено наукових керівників з числа викладачів кафедри. Кожна з тем магістерських робіт виконувалась в межах НДР кафедри педагогіки «Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти». Питання підготовки магістерських робіт періодично заслуховувалися на засіданні кафедри педагогіки, на якому не тільки відстежують процес збирання матеріалу, опрацювання та написання роботи, а й обговорюють основні положення, що мають виноситися на захист.

Особливий інтерес викликали магістерські дослідження Голоти В. Є. «Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання музейної педагогіки в професійно-педагогічній діяльності» (науковий керівник к.п.н, доц. Бутенко Л.Л.), Зарубіної А. Е. «Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання у ВНЗ до здоровє орієнтованої діяльності» (науковий керівник к.п.н., доц. Котєнєва І.С.), Гриня О. В. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в пенітенціарних закладах» (науковий керівник к.п.н., доц. Швирка В.М.). Магістранти Зарубіна А.Е. і Решетило Є. К. отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019