Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

На кафедрі харчових технологій пройшли державні іспити

З 15 по 16 червня на кафедрі харчових технологій Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму успішно пройшли державні іспити.

А саме за спеціальністю «Професійна освіта (Харчові технології)» освітніх рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання. Іспити відбулись у м. Старобільськ Луганської області.

Протягом всього терміну державної атестації державна екзаменаційна комісія працювала злагоджено, у діловій атмосфері. Студенти, що вийшли на захист, підготували цікаві дипломні та магістерські проекти. Затверджені кафедрою тематики дипломних проектів відповідали напрямку фахової підготовки і в сукупності дали можливість зробити висновок про якісну підготовку студентів-випускників.

Усім студентам на період проведення державних іспитів було надано місця в гуртожитку.

Випускники кафедри харчових технологій продемонстрували якість теоретичної підготовки і здатність вирішувати практичні виробничі завдання. Підготовлені студентами дипломні і магістерські проекти спирались на результати виконаних курсових робіт, навчально-виробничих практик, використаних результатів дослідницької роботи. Випускники продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичної фахової підготовки. Тематика робіт охоплює широкий діапазон виробничих питань сучасних харчових виробництв та закладів ресторанного господарства.

Серед представлених на захист робіт переважали грамотно викладені, самостійно виконані дослідницькі роботи. Результати досліджень можуть зацікавити підприємців і великі виробництва в галузі харчових технологій, направлені на створення нових сучасних продуктів з високою харчовою цінністю, проектування сучасних закладів харчової промисловості та ресторанного господарства.

Проекти та роботи студентів знайшли широкий відгук серед присутніх та гаряче обговорювались під час захисту. Всі студенти успішно склали екзамени з високим відсотком якості та отримають українські дипломи  міжнародного зразка, які дозволять їм знайти високооплачувану роботу як на території України, так і на території інших країн.

Єдиним сумним  моментом була відсутність студентів, що залишились «навчатись» у невизнаній цивілізованим світом ЛНР. Але цим студентам, які повернуться до рідної Alma Mater, ЛНУ ім. Тараса Шевченка завжди радий допомогти поновитись, успішно закінчити навчання та отримати визнаний світом диплом міжнародного зразка!

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019