Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Золото на Міжнародній виставці

На Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» НН ІПП представив Проект «Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України».

Виставка проходила 14–16 березня у Київському Палаці дітей та юнацтва.

Роботу було виконано на базі Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи НАПН України, що функціонує в нашому університеті, а також у межах фундаментального дослідження «Соціалізація учнівської та студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі», що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету. Автори проекту – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України В. С. Курило, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України С. В. Савченко, доктор педагогічних наук, професор, директор НДЦ з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи НАПН України О. Л. Караман.

За результатами конкурсного відбору та експертизи проект отримав золоту медаль у тематичній номінації «Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів».

За словами одного з авторів проекту, О. Л. Караман, він викликав жвавий інтерес з боку освітньої й наукової спільноти та громадськості України.

Метою поданого на конкурс Проекту «Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України» було наукове обґрунтування, розробка та реалізація теоретичних і технологічних засад соціалізації особистості, зокрема дітей і молоді, в умовах гібридної війни на сході України.

Представлена на конкурс робота має яскраво виражену наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Наукова новизна Проекту полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано та розроблено теоретичні і технологічні засади соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України, що полягають у: уведенні в науковий обіг та науковому обґрунтуванні поняття «абераційна соціалізація»; визначенні й характеристиці соціальних та індивідуально-психологічних чинників абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України; розробці теоретичної моделі та реалізації технології соціально-педагогічного супроводу процесу соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України.

Практичне значення Проекту полягає в тому, що розроблено й упроваджується технологія соціально-педагогічного супроводу процесу соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України через реалізацію на практиці змісту, форм і методів комплексної соціальної педагогічної, психологічної та інформаційної роботи, спрямованої на успішну соціалізацію та самореалізацію в умовах гібридної війни на сході України.

Результатом дослідження також є монографія «Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України» (автори Курило В. С., Савченко С. В., Караман О. Л.), що може використовуватися в освітньому процесі, зокрема при написанні наукових робіт різного рівня.

Автори Проекту мають надію, що пропоновані в роботі науково-теоретичні розробки дозволять науковцям, освітянам, учнівській і студентській молоді, усьому громадянському суспільству знайти пояснення та зрозуміти нові й до нині невідомі явища, нестандартні ситуації, викривлені й спотворені факти, що спричинила неоголошена й незвичайна війна Росії проти України; будуть сприяти формуванню об’єктивного уявлення у населення нашої країни та міжнародної спільноти про події в Україні 2014–2019 рр.; спонукати здійснювати внутрішню і зовнішню політику, зокрема освітню, щодо недопущення подібних війн у майбутньому; стануть основою для розробки стратегії і тактики забезпечення безпеки нашої країни від зовнішніх втручань; прогнозування системи цілей, змісту і технологій соціальної, педагогічної та психологічної роботи з різними категоріями населення, зокрема дітьми та молоддю, що стали жертвами гібридної війни на Донбасі, щодо реінтеграції, ресоціалізації та подальшої успішної соціалізації та розвитку особистості.

Наостанок О. Л. Караман відзначила, що подана на конкурс робота є оригінальним дослідженням, аналогів якому не має в Україні.

Ще одну нагороду вищого ґатунку – сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками незалежного рейтингу міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus – також було вручено делегації від університету.

Золота медаль та сертифікат «Якість наукових публікацій» на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» є свідченням визнання університету центром освіти, науки, розвитку регіону, реінтеграції дітей і молоді з тимчасово окупованої території в освітній і правовий простір України.

Прес-центр ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019