Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

Сьогодні в університеті відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному було розглянуто питання про роботу навчального відділу із забезпечення якості освітнього процесу.

Заслухавши й обговоривши доповідь в.о. завідувача навчального відділу В.В. Лєснової, ректорат відзначає, що навчальний відділ є підрозділом університету, який здійснює організацію, планування, контроль навчального процесу і управління ним.

Відділом здійснюється організаційна (надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету в підготовці документів щодо ліцензування й акредитації спеціальностей, розробка графіків освітнього процесу на навчальний рік та складання розкладу занять студентів, організація замовлення й видачі документів про освіту державного зразка, проведення планових нарад з директорами навчально-наукових інститутів, деканами факультетів або їхніми заступниками, проведення інструктивно-консультативних нарад з керівниками практик, підготовка документів на призначення іменних стипендій тощо), аналітична (аналіз навчальних планів щодо відповідності стандартам вищої освіти, визначення обсягу навчальної роботи на кафедрах на навчальний рік, аналіз комплектації штатного розпису професорсько-викладацького складу на кафедрах, аналіз результатів поточного, рубіжного та підсумкового контролю знань студентів, підготовка квартальних і річних статистичних звітів, зведених довідок з питань навчального процесу та контингенту студентів тощо), контролююча (контроль за якістю навчальної та обліково-звітної документації кафедр, директоратів і деканатів відповідно до нормативних вимог; контроль стану трудової дисципліни викладачів і студентів; забезпечення контролю якості проведення лекційних, практичних, лабораторних занять тощо) робота.

Крім того, одним з позитивних результатів діяльності відділу за останній час стала розробка низки положень, що регулюють організацію освітнього процесу в університеті. Отже, в цілому робота навчального відділу здійснюється на належному рівні.

Разом з тим у роботі навчального відділу існує низка чинників, які перешкоджають ефективній та успішній роботі та потребують вирішення: неузгодженість нормативно-правової бази організації освітнього процесу на державному рівні, зосередженість навчального відділу на виконанні поточної роботи й відсутність у його функціях діяльності щодо розробки, реалізації, координації та управління системою внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу в університеті, подекуди складна взаємодія між навчальним відділом та окремими директоратами/деканатами і кафедрами, спрямована на досягнення спільних цілей і забезпечення якості освітнього процесу в університеті.

Олена Смитаніна,
прес-центр ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019