Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

«МОВА Й ЛІТЕРАТУРА У ПРОЕКЦІЇ РІЗНИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ»

Кафедра філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології проводить 17 квітня 2019 року X Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «МОВА Й ЛІТЕРАТУРА У ПРОЕКЦІЇ РІЗНИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ».

У межах конференції планується заслухати доповіді й обговорити їх на засіданнях секцій за такими напрямами:

  • Мова як культурно- та етноутворювальний код.
  • Стилістичні аспекти мовлення.
  • Функціонування мовних одиниць у дискурсі.
  • Художня проблематика літературних творів для дітей і юнацтва.
  • Формування мовної особистості в різних типах закладів освіти.
  • Проблеми дошкільної лінгводидактики.

Інформаційний лист

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019