Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Підсумкова атестація

У навчально-науковому інституті фізичного виховання і спорту триває підсумкова атестація.

У НН ІФВС проходить підсумкова атестація випускників другого рівня вищої освіти спеціальностей: «Середня освіта. Фізична культура», «Фізична культура і спорт. Спорт», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фітнес та рекреація».

Головами підсумкової атестації призначені:

Мазін Василь Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри управління фізичного виховання і спорту Запорізького національного технічного університету;

Глазков Едуард Олександрович – доктор медичних наук, доцент, зав. кафедри загальної та паталогічної фізіології Луганського державного медичного університету;

Гребенюк Володимир Олександрович – заступник директора Луганського обласного фізкультурного центру «Олімп».

До екзаменів допущено 144 здобувачів другого магістерського рівня. Випускники демонструють високий рівень теоретичної підготовки, уміння поєднувати наукові знання з навичками у практично-дослідницькій діяльності.

У випускних роботах піднімаються актуальні питання фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії, а також національно-патріотичного виховання молоді.

Директорат та професорсько-викладацький склад навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту бажає здобувачам успішної атестації!

За інформацією НН ІФВС

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019