Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

21 грудня відбулось засідання вченої ради. На порядку денному було розглянуто планові питання:

  • про забезпечення академічної доброчесності в університеті;
  • про бюджет університету на 2019 фінансовий рік ;
  • різне.

Заслухавши й обговоривши доповіді проректорів з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченка, Л.Ц. Ваховського, О.С. Меняйленка про забезпечення академічної доброчесності в університеті, учена рада відзначає, що питання академічної доброчесності та відповідальності за її дотримання педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, а також здобувачами освіти регулює чинне законодавство, зокрема закони України „Про освіту” (ст. 42) та „Про вищу освіту” (ст. 16, 58, 63).

У ЛНУ імені Тараса Шевченка приділяють значну увагу створенню атмосфери академічної доброчесності, забезпеченню розуміння учасниками освітнього процесу необхідності дотримуватися принципів академічної етики. З метою запобігання та виявлення академічного плагіату за державні кошти здійснюється перевірка оригінальності текстів дисертацій, що їх захищають у спеціалізованих учених радах університету. Укладено договір про співпрацю з компанією UNICHECK, платформу якої МОН України визнало як ефективну для перевірки дисертацій. Удосконалюється процедура експертизи та зовнішнього рецензування наукових публікацій.

До програм підготовки аспірантів і докторантів включено інформацію щодо відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності. У 2018 – 2019 навчальному році запроваджено викладання вибіркової навчальної дисципліни „Цифрова грамотність та основи академічного письма” (розробники – доц. В.В. Лєснова, доц. М.А. Семенов).

Разом з тим у стані забезпечення академічної доброчесності в університеті є певні проблеми, зокрема відсутність програмного забезпечення для перевірки дипломних і магістерських робіт, наукових статей, рефератів, монографій. На жаль, не всі викладачі приділяють належну увагу формуванню в студентів компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма.

Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера Т. Ф. Бережної про бюджет університету на 2019 фінансовий рік, вчена рада відзначає, що пріоритетними напрямками видатків на 2019 рік повинні стати заробітна плата викладачів і співробітників, оплата комунальних послуг, видатки на відрядження, капітальний та поточний ремонти, придбання предметів для навчального процесу, господарського інвентарю для утримання університету та оплата документів про освіту, оренда споруд, оплата податків, придбання комп’ютерної, офісної техніки, приміщень, наукова та методична робота, соціальні витрати (матеріальна допомога студентам-сиротам, фінансова допомога ветеранам університету, фінансова допомога профспілці викладачів та співробітників, видатки на охорону праці та організацію студентського самоврядування).

Серед різного було рекомендовано до друку наукові та навчально-методичні праці, затверджено теми дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та доктора філософії,  підтверджено відповідність технічному завданню виконаних за договором науково-дослідних робіт.

Олена Смитаніна, прес-центр ЛНУ
імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019