Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчання у стаціонарному режимі

Студенти факультету природничих наук спеціальності «Лабораторна діагностика» продовжують навчання у стаціонарному режимі.

Практичні заняття з фахових дисциплін проходять на базі Старобільського РТМО в лабораторії клінічної діагностики, бактеріологічній та біохімічній лабораторіях.

Під час практичних занять студенти засвоюють сучасні методики проведення лабораторних досліджень, спираючись на отримані знання, самостійно проводять бактеріологічну діагностику, оцінюють гематологічні, біохімічні показники тощо.

Робота в лабораторіях дозволяє студентам на практиці засвоїти набуті раніше теоретичні знання, а також формує професійні навички, необхідні для практичної роботи лікаря-лаборанта.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019