Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

Сьогодні в університеті відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному було розглянуто питання: про роботу юридичного відділу із забезпечення дотримання законодавства в діяльності університету.

Заслухавши й обговоривши доповідь начальника юридичного відділу О.В. Миронченка та голови комісії з підготовки питань до засідання ректорату В.П. Мороза, ректорат відзначає, що своїй діяльності юридичний відділ університету керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридичний відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.  Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Основним завданням юридичного відділу в університеті є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів з боку керівного складу та працівників під час виконання ними функціональних обов’язків і поставлених завдань.

Відповідно до цього юридичний відділ організує та забезпечує правильне виконання законодавчих актів,  подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань економічної та соціальної діяльності університету, надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості послуг,  аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів) та ін.

Разом з тим у роботі юридичного відділу є проблеми, які потребують вирішення, зокрема працівники відділу несвоєчасно проходять підвищення кваліфікації. Зважаючи на це, загалом роботу юридичного відділу було визнано задовільною.

Серед різного ухвалили ввести до складу ректорату С.О. Шехавцову – декана факультету іноземних мов та Н.В. Назаренко –  директора навчально-наукового інституту культури і мистецтв.

Сергій Теряєв, прес-центр ЛНУ
імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019