Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

30 листопада відбулось засідання вченої ради. На порядку денному було розглянуто планові питання:

  • про стан виконання освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів у навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій та ВП „Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка”;
  • про стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Заслухавши й обговоривши доповіді заступника директора з соціально-гуманітарної роботи навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій В.В. Матієвського, заступника директора з виховної роботи ВП „Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка” І.А. Вітовської та голови комісії з соціально-гуманітарної роботи університету І.С. Котєнєвої про стан виконання освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів, учена рада відзначає, що у навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій та ВП „Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка” в цілому виконують завдання освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів.

У своїй діяльності структурні підрозділи університету керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки та іншими нормативними документами університету. Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій та ВП „Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці” тісно співпрацюють між собою, спільно організують та проводять виховні заходи, максимально використовують можливості міста та активно залучають студентів до вивчення скарбниць української історії і культури.

У навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій виконання програми здійснюється через організацію та проведення заходів згідно завдань, змісту і напрямів останньої. Студенти інституту беруть активну участь в усіх загальноуніверситетських заходах національно-патріотичної спрямованості. Співпрацюють з іншими інститутами, факультетами, упроваджують загальноінститутські заходи різних форм: лекції („Спадщина наших предків, яку нам потрібно зберегти”, „Зростаємо громадянами – патріотами своєї землі”); бесіди (бесіда „Спадщина Тараса Шевченка у наші часи”); кураторські години, присвячені Дню українського добровольця, вшануванню Героїв Небесної сотні; зустрічі з учасниками АТО. В інституті підтримують та розвивають корпоративну культуру. На офіційних сторінках інституту постійно розміщуються матеріали щодо патріотичного виховання студентської молоді в освітньому закладі.

У ВП „Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці” становленню молодого громадянина сприяють загальноколеджні заходи: спортивні змагання до Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України, відвідування бійців 53-ої бригади, зустрічі до Дня українського добровольця із запрошенням представників військкомату, учасників АТО, керівника Громадської патріотичної організації „Ніхто, крім нас”, членів Рубіжанської громадської організації „Спілка ветеранів АТО”, концерт для військовослужбовців та ін. У коледжі проводять заходи, спрямовані на виховання поваги і шанування українських народних традицій і свят, українського слова, культури, історії, літератури, вшановують пам’ять жертв голодоморів і репресій в Україні, відзначають державні свята та пам’ятні дати в історії України, вшановують славних синів Батьківщини, політичних і громадських діячів (урок-реквієм „Герої нової України”, виставка фотоматеріалів та періодичних видань „Сторінки нової історії України”). Редактори „Радіо коледжу” випустили нові програми „Герої, які змінили хід історії України”, „Україна є, була і буде”.

Разом з тим у роботі структурних підрозділів з виконання освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів є певні проблеми, зокрема відсутня або носить несистемний характер інформаційно-роз’яснювальна робота серед студентства про ситуацію в зоні проведення ООС.

Заслухавши та обговоривши доповідь в. о. завідувача навчального відділу В. В. Лєснової про стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, вчена рада відзначає, що відповідно до Закону „Про вищу освіту” діяльність вищого закладу освіти провадиться на принципах автономії та самоврядування, які поширюються, зокрема, на формування навчально-методичних комплексів освітніх компонентів. У ЛНУ імені Тараса Шевченка „Положенням про організацію освітнього процесу” передбачено основні нормативні документи, застосовувані в організації освітнього процесу: освітньо-професійна програма; навчальний план; робочі програми навчальних дисциплін. Розроблено „Положення про робочу програму”. Обсяг навчально- методичного забезпечення регламентують також чинні Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності.

Стан навчально-методичного забезпечення в університеті загалом відповідає вимогам нормативно-правових документів. На кафедрах створено навчально-методичні комплекси для всіх освітніх компонентів. Моніторинг наявності навчально-методичного забезпечення на сайті дистанційного навчання (moodle) виявив, що найкраще наповнення курсів на платформі мають кафедри географії, садово-паркового господарства, української літератури, української мови, української філології та загального мовознавства, технології виробництва, менеджменту.

Однак аналіз стану навчально-методичного забезпечення освітнього процесу виявив і певні проблеми, зокрема такі, що керівники факультетів / інститутів не завжди доводять до завідувачів кафедр і викладачів інформацію про рішення вченої ради університету з питань організації освітнього процесу, а органи студентського самоврядування не виявляють ініціативи в питаннях організації освітнього процесу.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Л.Ц. Ваховський. У результаті таємного голосування було обрано на посаду директора навчально-наукового інституту культури і мистецтв Н.В. Назаренко, на посаду декана факультету іноземних мов С.О. Шехавцову, на посаду директора відокремленого підрозділу „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка” О.М. Крутько, на посади завідувачів кафедр музичного мистецтва та хореографії І.О. Сташевську, лабораторної діагностики, хімії та біохімії І.Г. Новоскольцеву, олімпійського та професійного спорту В.І.Бабича, на посади професорів кафедр садово-паркового господарства та екології А.М. Шевченка, товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів Н.В. Омельченко.

З доповіддю щодо присвоєння вченого звання виступила в.о. вченого секретаря Н.М. Карлова. У результаті обговорення та за наслідками таємного голосування було прийняте рішення присвоїти кандидату педагогічних наук О.М. Биндас звання доцента кафедри романо-германської філології.

Серед різного було рекомендовано до друку наукові та навчально-методичні праці, затверджено теми дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та доктора філософії, звіт-самоаналіз ВП „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка” за результатами освітньої діяльності, Правила прийому до відокремлених підрозділів у 2019 р., розглянуто питання щодо здійснення заходів з інформаційної безпеки в мережі Інтернет, внесено зміни до складу вченої ради університету.

Сергій Теряєв,
прес-центр ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019