Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 19 – 21 грудня 2018 р. (за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” ауд. 201.).

Порядок денний на 19 грудня 2018 р., початок засідання об 11.00:

1. Захист дисертації ЛЕБІДЬ Ольги Валеріївни „Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат,  дисертація, відгуки офіційних опонентів).

Науковий консультантВолкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, Вищий навчальний заклад „Університет імені Альфреда Нобеля” (м. Дніпро), завідувач кафедри педагогіки та психології;

Офiцiйнi опоненти: 

 • Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” НАПН України
  (м. Київ), директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (відгук);
 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ „Луганський національний університет  імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), завідувач кафедри державної служби, адміністрування та управління (відгук);
 • Резван Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології (відгук).

2. Захист дисертації АДАРЮКОВОЇ Людмили Борисівни „Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки у технічних університетах”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація);

Науковий керівникКабанець Марина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ), завідувач кафедри мовної підготовки;

Офiцiйнi опоненти: 

 • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ), провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І. А. Зязюна (відгук);
 • Волошина Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій (відгук).

Порядок денний 20 грудня 2018 р., початок засідання о 9.00:

3. Захист дисертації СЕРГІЄНКО Тетяни Миколаївни „Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (автореферат, дисертація)

Науковий керівник:  Медвідь Михайло Михайлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія Національної гвардії України (м. Харків), заступник начальника навчально-методичного центру, начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу.

Офiцiйнi опоненти: 

 • Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор,Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (відгук);
 • Бадер Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний заклад „Луганський Національний університет імені Тараса Шевченка”, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти (відгук).

4. Захист дисертації ПОЛІЩУК Олени  Андріївни „Трудова реабілітація осіб з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрівˮ, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (автореферат, дисертація, відгуки офіційних опонентів).

Науковий керівникСавченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), ректор.

Офiцiйнi опоненти: 

 • Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (відгук);
 • Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, Національний університет „Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів), завідувач кафедри соціальної роботи (відгук).

Порядок денний 21 грудня 2018 р., початок засідання о 9.00:

5. Захист дисертації Іщенко Вікторії Сергіївни „Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат дисертація, відгуки офіційних опонентів)

Науковий керівникБутенко Людмила Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), доцент кафедри педагогіки;

Офiцiйнi опоненти: 

 • Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет, професор кафедри інформатики і прикладної математики;
 • Сілютіна Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), в.о. завідувача кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності.

6. Захист дисертації МОРОЗОВОЇ Марії Миколаївни „Формування економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ВНЗ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий керівникСавченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), ректор.

Офiцiйнi опоненти: 

 • Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), перший проректор (відгук);
 • Кошелева Наталія Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), доцент кафедри інженерної педагогіки та психології (відгук).
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018