Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада К 29.053.06)

Спеціалізована вчена рада К 29.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів кандидатських дисертації з історичних наук при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 14 грудня 2018 р. (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1, конференц-зала).

Порядок денний 14 грудня 2018 р., початок засідання о 9.30:

1. Захист дисертації Алтухова О. А.«Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (автореферат, дисертація).

Науковий керівник:

  • Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Офіційні опоненти:

  • Войцехівська Ірина Нінелівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (відгук)
  • Радченко Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет (відгук)

2. Захист дисертації Забудкової О. А. «Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (автореферат, дисертація)

Науковий керівник:

  • Климов Анатолій Олексійович, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історії України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Офіційні опоненти:

  • Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (відгук)
  • Пасічна Юлія Григорівна, кандидат історичних наук, фахівець 1 категорії відділу аспірантури, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (відгук)
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019