Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглянули три основних питання:

  • про результати вступної кампанії 2018 р. та підготовку до її проведення у 2019 р.;
  • про діяльність філологічних кафедр університету;
  • конкурсні справи.

З доповіддю про результати вступної кампанії 2018 р. та підготовку до її проведення у 2019 виступили Я.І. Юрків та Н.Ю. Мацай. Заслухавши й обговоривши доповіді відповідального секретаря приймальної комісії та керівника освітнього центру «Донбас-Україна», вчена рада відзначила, що університет та його структурні підрозділи в цілому забезпечили задовільну організацію прийому та зарахування на всі освітні ступені й освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання у 2018 році.

Загальний обсяг прийому до університету з урахуванням усіх відокремлених підрозділів та рівнів склав 3285 осіб: 561 – за ОКР молодшого спеціаліста, 1434 – за ОС бакалавра, 1260 – за ОС магістра, 25 – за ОНС доктора філософії, 5 – за НС доктора наук.

За поточну вступну кампанію університетським освітнім центром «Донбас-Україна» було надано понад 770 консультацій та зареєстровано 293 абітурієнти, які виявили бажання навчатися в нашому університеті та його відокремлених підрозділах. До навчання на першому курсі за ОС бакалавра приступили 219 осіб, які були зареєстровані у центрі.

Також члени вченої ради виокремили низку чинників, які перешкоджали успішному проведенню вступної кампанії, серед яких зменшення кількості випускників шкіл в Україні та зменшення кількості зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання.

З доповіддю про діяльність філологічних кафедр університету виступили Д. В. Ужченко, Л. Ц. Ваховський та О. І. Бабічев. Заслухавши та обговоривши доповіді проректорів з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначила, що професорсько-викладацький склад філологічних кафедр – це 67 штатних працівників і 20 сумісників.

На кафедрах розроблено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, зокрема робочі програми, які щороку оновлюються та затверджуються на засіданнях кафедр, навчальні посібники, методичні рекомендації, завдання для індивідуальної та самостійної роботи.

У 2017 – 2018 навчальному році вчені-філологи досліджують 11 комплексних науково-дослідних тем, 6 з яких мають державний реєстраційний номер. При цьому кожен викладач виконує власну науково-дослідну тему, затверджену на засіданні кафедри. Про наукову активність кафедр свідчить організація та участь викладачів у наукових конференціях різного рівня: протягом 2017 року філологічні кафедри стали організаторами 3 міжнародних і 10 всеукраїнських наукових конференцій, а викладачі брали участь у роботі 34 міжнародних конференцій та конференцій з міжнародною участю, 50 всеукраїнських та 5 регіональних конференціях.

Значну увагу викладачі філологічних кафедр приділяють розвитку студентської науки. Студенти факультету української філології та соціальних комунікацій вибороли 17 призових місць на Всеукраїнських, регіональних та університетських конкурсах студентських наукових робіт. Студентка факультету іноземних мов взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді з китайської мови (11 місце). Під керівництвом науковців філологічних кафедр опубліковано 200 студентських наукових статей.

Філологічні кафедри університету активно залучаються до системи національно-патріотичного виховання студентів у межах соціально-гуманітарної роботи інститутів, факультетів; втілюють у життя завдання Освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентської молоді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Разом з тим філологічним кафедрам університету необхідно посилити індивідуальну роботу з молоддю, особливо зі студентами з тимчасово непідконтрольних Україні територій та з зони проведення ООС.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. Шляхом таємного голосування було обрано науковців на посади завідувача кафедри біології та агрономії, завідувача кафедри садово- паркового господарства та екології, завідувача кафедри романо-германської філології, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти, а також завідувача кафедри соціальної роботи.

Серед різного рекомендували до друку збірники наукових праць, збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі», затверджено теми кандидатських дисертацій та положення «Про рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019