Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

В університеті відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному розглянули питання про роботу відділу бухгалтерії.

З доповіддю виступила Т.Ф. Бережна. Заслухавши й обговоривши доповідь головного бухгалтера, ректорат відзначив, що згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” всі установи повинні вести бухгалтерський облік.

Основними завданнями відділу бухгалтерії є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності університету та відокремлених структурних підрозділів; відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції, які проведені під час здійснення фінансово-господарської діяльності університету, і результатів діяльності університету в цілому; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті на облік бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до зобов’язань; забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використанням фінансових та матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів.

Для підвищення ефективності облікових робіт запроваджено спеціалізацію функцій працівників розрахункової, матеріальної та економічної груп. Окремими ділянками бухгалтерського обліку є розрахунки зі студентами та співробітниками університету, які мешкають у гуртожитках університету; облік безготівкових розрахунків; облік розрахунків та зобов’язань; податків і зборів; розрахунків із підзвітними особами; доходів і видатків; заповнення Головної книги; складання фінансової та бюджетної звітності тощо.

Для кожної посади, передбаченої штатним розписом бухгалтерії, розроблено та затверджено посадову інструкцію. У своїй роботі відділ бухгалтерії безпосередньо співпрацює з іншими відділами та підрозділами університету.

Разом з тим у роботі відділу бухгалтерії є проблеми, які потребують вирішення. Серед них мале приміщення та відсутність меблів для поточного зберігання документів.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019