Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Семінар-практикум

У НН ІПП відбувся семінар-практикум для студентів спеціальності «Початкова освіта».

Оновлений Державний стандарт загальної початкової освіти передбачає формування громадянської та історичної компетентностей молодших школярів, що передбачає формування в них власної ідентичності та готовності до змін через вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття і розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії та співпраці тощо.

Зважаючи на це, кафедра дошкільної та початкової освіти продовжує роботу зі студентами спеціальності «Початкова освіта», готуючи їх до реалізації ідей НУШ на практиці. Тож викладачі (к.п.н., старший викладач Безбородих С. М., асистент Гречишкіна І. А.), які є сертифікованими майстрами-тренерами з освіти демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей, сьогодні провели семінар-практикум з теми «Формування громадянських компетентностей майбутніх учителів початкових класів у межах реалізації ідей НУШ».

Майбутні фахівці мали можливість дізнатися про сутність таких ключових понять як демократія, громадянськість, рівність, права та можливості тощо. Цікавими виявились інтерактивні вправи, якими був насичений семінар та які з легкістю можна інтегрувати в освітній процес початкової ланки.

Позитивні враження від семінару студенти та викладачі зберегли протягом дня.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019