Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» повідомляє про проведення виїзного засідання 30–31 жовтня 2018 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-В, конференц-зала).

Порядок денний на 30 жовтня 2018 р., початок засідання о 13.00:

1. Захист дисертації Сбітнєвої Олени Федорівни „Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання, автореферат).

Науковий керівник – Сташевська Інна Олегівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту культури і мистецтв Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

  • Шевченко Галина Павлівна, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри педагогіки Державного закладу „Східноукраїнський національний університет імені  Володимира Даля” (м. Сєвєродонецьк), відгук;
  • Чурикова-Кушнір Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, відгук.

Порядок денний 30 жовтня 2018 р., початок засідання о 15.00:

2. Захист дисертації Чирви Ярослави Олександрівни „Формування міжетнічної толерантності в іноземних студентів класичних університетівˮ, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – тeopiя і мeтoдикa виховання  (автореферат).

Науковий керівник – Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційні опоненти:

  • Зеленов Євген Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) МОН України, відгук;
  • Парфьонова Оксана Вадимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Харківський національний університет радіоелектроніки) МОН України, відгук.

Порядок денний на 31 жовтня 2018 р., початок засідання о 8.30:

3. Захист дисертації Гришак Світлани Миколаївни „Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, (автореферат).

Науковий керівник – Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

  • Дороніна Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг), відгук;
  • Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне), відгук;
  • Вакуленко Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри адміністрування та управління освітою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, підпорядкованого Донецькій обласній державній адміністрації  (м. Краматорськ), відгук.

Порядок денний на 31 жовтня 2018 р., початок засідання о 11.00:

4. Захист дисертації Приймак Анни Юріївни „Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників та студентів у системі середньої та вищої освіти”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – тeopiя і мeтoдикa виховання (автореферат).

Науковий керівник – Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ).

Офіційні опоненти:

  • Бабич Вячеслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), відгук;
  • Тимошенко Володимир Валерійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019