Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 31 жовтня – 01 листопада 2018 р. (Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-в, конференц-зала).

Порядок денний на 31 жовтня 2018 р., початок засідання о 13.00:

1. Захист дисертації КОРОЛЕЦЬКОЇ Лариси Вікторівни „Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового та садово-паркового господарства в процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, автореферат)

Науковий керівникСавченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: 

  • Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відгук;
  • Казанішена Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відгук.

2. Захист дисертації ГРИЩУКА Дмитра Геннадійовича „Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (дисертація, автореферат).

Науковий керівникКучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти ім. І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ).

Офiцiйнi опоненти: 

  • Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), відгук;
  • Швець Тетяна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора приватної школи „Афіниˮ (м. Київ), відгук.

Порядок денний 1 листопада 2018 р., початок засідання о 8.30:

3. Захист дисертації МАКСИМОВСЬКОГО Микити Ігоревича „Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (дисертація, автореферат)

Науковий керівник:  Рижанова Алла Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури.

Офiцiйнi опоненти: 

  • Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), відгук;
  • Андреєва Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, відгук.

4. Захист дисертації ШАМИ Ірини Петрівни „Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, автореферат)

Науковий керівникСавченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: 

  • Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ „Університет імені Альфреда Нобеляˮ (м. Дніпро), відгук;
  • Шевченко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019