Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Розширення міжнародних відносин

Науковці ЛНУ імені Тараса Шевченка продовжують співпрацю з Лодзінським університетом.

У контексті практичної реалізації Рамкової угоди про співробітництво між ЛНУ імені Тараса Шевченка та Лодзінським університетом на базі кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва й кафедри менеджменту університетів у 2016 р. було засновано Центр науково-дослідного співробітництва Польща – Україна. Це – єдиний подібного роду дослідницько-освітній осередок у країнах Центральної та Східної Європи.

З метою поглиблення співпраці до Києва напередодні прибули фундатори Центру: його голова ‒ пані доктор Беата Глінковська та  співголова ‒ Надзвичайний професор Богуслав Качмарек.

У Комітеті Верховної Ради України пройшла зустріч польської делегації з заступником голови Комітету, головою наглядової ради ЛНУ, одного з засновників Центру В. С. Курило.

Гостей дуже цікавив перебіг реформ в Україні, перш за все – у вищій школі. Було вирішено докласти спільних зусиль щодо вдосконалення діяльності Центру та співробітництва університетів.

До співпраці ЛНУ імені Тараса Шевченка і Лодзінського університету велику зацікавленість проявив Інститут економіки промисловості АН України та Академія економічних наук України. Двосторонню Рамкову угоду між університетами трансформовано у Договір про співробітництво між Лодзінським університетом, ІЕП, АЕН та ЛНУ. Основою практичної реалізації Договору визначено Центр науково-дослідного співробітництва Польща – Україна. Окрім нормативно-правового забезпечення такого розширеного співробітництва в ІЕП було проведено Польсько-український науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми менеджменту в Україні в контексті реалізації євроінтеграційного курсу». У семінарі взяли участь не тільки представники академічної науки та ЗВО країни, а й представники бізнесу та влади, фахівці Торгово-промислової палати України та бізнес-тренери Києво-Могилянської бізнес-школи.

Також було визначено перспективи діяльності Філіалу ІЕП при ЛНУ, який діє на базі кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва.

Завершенням візиту польської делегації стало відвідування ще одного провідного центру вітчизняної науки – Інституту агарної економіки НААН. Польські вчені-дослідники, фахівці ІАЕ і викладачі кафедри економічної теорії маркетингу та підприємництва ЛНУ проаналізували перспективи співпраці польських та українських підприємств на світових товарних ринках.

Першочерговим заходом Центру науково-дослідного співробітництва Польща – Україна на перспективу є проведення у листопаді 2018 р. міжнародної науково-практичної конференції у Лодзінському університеті.

За інформацією кафедри економічної теорії,

маркетингу та підприємництва

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019