Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Опитування студентів

Політико-правовий дискусійний клуб ННІІМВСПН провів опитування студентів.

Члени політико-правового дискусійного клубу навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук провели опитування студентів університету та коледжу з метою виявлення рівня політико-правової освіченості останніх. Відповідно до мети опитування були поставлені завдання: оцінити загальний рівень знань студентами щодо політико-правової сфери нашого суспільства та своїх прав та свобод; визначати доцільність проведення та тематику засідань політико-правових просвітницьких заходів в університеті під егідою клубу; визначити рівень зацікавленості студентів приймати участь у політико-правових просвітницьких заходах.

Узагальнення результатів опитування показали, що студенти знають свої права і свободи, але тільки 29 % готові їх відстоювати, 39 % готові реагувати на порушення в залежності від ситуації. Майже половина опитуваних студентів (48%) у разі виникнення правових проблем ладні звертатися до суду. Відповідно до результатів опитування визначено коло найбільш правових питань, з яких студенти потребують більше правової інформації: захист прав людини, трудове законодавство, правові і організаційні основи студентського самоврядування, проблеми соціального забезпечення. Аналіз відповідей на запитання «Звідки Ви отримуєте політико-правову інформацію?» показав, що 65% студентів назвали джерелом інтернет, без конкретизації сайтів. Досить високим виявився відсоток студентів, які отримують інформацію від знайомих, друзів, родичів.

В анкетах студенти надали власні пропозиції щодо форм проведення політико-просвітницьких заходів, зокрема і створення громадських правових лікбезів, комітетів з надання правової інформації та допомоги. Результати опитування студентів показали значну зацікавленість до вивчення правових і політичних проблем в межах навчальних дисциплін, що викликано бажанням молодих людей бути активними членами українського суспільства.

За інформацією голови політико-правого
дискурсійного клубу Бордюга Романа

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019