Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

У Німеччині опубліковано монографію науковця ЛНУ

Монографію – англомовне наукове видання – науковця ЛНУ Анатолія Жучка опубліковано у Німеччині.

У Німеччині вийшло в світ на англійській мові наукове видання «Relatively free doppelsemigroups» доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри алгебри та системного аналізу Анатолія Жучка. Книгу було видано Інститутом математики Потсдамського університету у серії “Lectures in Pure and Applied Mathematics”. Її зміст – предмет курсу з універсальної алгебри, який професор А.В. Жучок прочитав для аспірантів та викладачів Потсдамського університету восени 2017 року.

Монографію присвячено дослідженню актуальних питань сучасної алгебри. У ній розглядається новий тип алгебраїчних систем – доппельнапівгрупи. Результати, що увійшли до видання, є значним внеском у розвиток теорії многовидів алгебраїчних систем та можуть бути застосованими в інших розділах математики.

Книга розрахована на студентів і аспірантів математичних спеціальностей та наукових працівників у галузі алгебри. Вона буде корисною для тих, хто починає займатися науковою діяльністю.

Проректор з науково-педагогічної роботи
Л.Ц. Ваховський

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019