Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Стажування у Франції та Словаччині

Наші вчені-математики пройшли стажування у Франції та Словаччині.

Серед основних завдань стратегії розвитку нашого університету є створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів і студентів університету, постійне забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими кадрами, що володіють міжнародним досвідом організації навчальної роботи й оцінки якості знань, навчання іноземців. Для вирішення цих завдань необхідно залучати викладачів університету проходити стажування за кордоном та приймати участь у міжнародних грантах, здійснювати обмін студентами, аспірантами й викладачами за різними навчальними та науковими програмами. З метою реалізації цієї стратегії розвитку викладачі Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій беруть активну участь у програмах підвищення кваліфікації у провідних європейських вузах.

У липні 2018 року доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри та системного аналізу Анатолій Жучок пройшов наукове стажування в Лабораторії комп’ютерних наук та систем Університету Екс-Марсель (м. Марсель, Франція). Доповідь А.В. Жучка на науковому семінарі викликала значний інтерес у присутніх, при цьому було відзначено, що представлений  проект нашого вченого має високий науковий рівень. Протягом місяця у співпраці з провідними математиками лабораторії було проведено дослідження в галузі сучасної алгебри та підготовлено спільну наукову публікацію. Слід зазначити, що Університет Екс-Марсель традиційно займає провідні позиції у рейтингах кращих вищих навчальних закладів Франції, має високий рівень якості навчання та бездоганну репутацію у студентів з усього світу.

Крім того, з середини квітня 2018 року 3-х місячне наукове стажування в Інституті математики Університету імені Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) пройшов інший викладач кафедри алгебри та системного аналізу – доктор фізико-математичних наук, доцент Юрій Жучок. Зокрема, Ю.В. Жучок зробив доповіді на алгебраїчному семінарі приймаючого університету та науковому семінарі Математичного інституту Словацької Академії Наук в м. Кошице. У результаті співпраці було виявлено спільні наукові інтереси з алгебраїстами Інституту математики та підготовлено публікацію. Більш того, заплановано подальше наукове співробітництво з вченими Університету імені Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице.

Щиро вітаємо наших колег та бажаємо їм нових успіхів у роботі задля розвитку української науки!

Проректор з науково-педагогічної роботи
Л.Ц. Ваховський

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019