Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Президентський грант

Завідувач кафедри алгебри і системного аналізу Анатолій Жучок отримав президентський грант на проведення фундаментальних досліджень.

Нещодавно Петро Порошенко підписав розпорядження про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік, серед інших грант призначений доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри алгебри і системного аналізу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Анатолію Жучку для здійснення наукового дослідження «Відносно вільні n-кратні напівгрупи».

Метою науково-дослідної роботи А.В. Жучка є проведення фундаментальних досліджень з найважливіших проблем сучасної теорії універсальних алгебр та теорії напівгруп – областей математики, які в теперішній час найактивніше розвиваються. За результатами досліджень буде підготовлено та опубліковано ряд наукових статей у фахових виданнях України та закордонних математичних виданнях, що мають Імпакт-фактор та входять до відомих наукометричних баз даних Sсopus та Web of Science.

Гранти Президента України на 2018 рік докторам наук призначені відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про затвердження Положення про щорічних грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень».

Директорат НН ІФМІТ щиро вітає А.В. Жучка та бажає йому творчого натхнення у роботі.

За інформацією НН ІФМІТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019