Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

Пройшло чергове засідання Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, де було розглянуто кілька питань.

На засіданні Вченої ради було розглянуто питання про технічний супровід освітнього процесу в університеті, з яким виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор Олександр Меняйленко. Проректор відзначив, що сьогодні особливо актуальною є інженерно-технічна підтримка й супровід освітнього процесу в університеті, коли навчальний заклад знаходиться в евакуації. Це призвело до втрати майже 100% комп’ютерних класів та мультимедійних аудиторій, серверного обладнання та багато іншого. Така ситуація значно ускладнила інженерно-технічну підтримку освітнього процесу. Однак Центром інформаційних технологій постійно ведеться інженерно-технічний супровід усіх процесів, пов’язаних з освітою в університеті. Так, забезпечується робота усіх підрозділів із системою ЄДБО, користувачі якої забезпечені електронними ключами, їм надаються відповідні консультації, у разі необхідності проводиться їх навчання й технічна допомога. Здійснено навчання системного адміністратора системи ЄДБО з підготовки єврододатків до дипломів. Інженерами Центру інформаційних технологій постійно проводиться комплекс робіт з підготовки замовлення та друку дипломів випускникам університету (для зимового випуску було своєчасно надруковано в повному обсязі та святково вручено дипломи). Зараз ведуться роботи з підготовки замовлення й друку дипломів випускникам університету літнього випуску.

Центром інформаційних технологій розроблено «Методичні вказівки для створення навчального програмного забезпечення (навчальних комп’ютерних програм та електронних підручників)», відновлено роботу електронної пошти mail@luguniv.edu.ua та репозиторію університету, ведеться підтримка online-екзаменів, для супроводу яких також розроблено «Положення про проведення іспитів у режимі online». Також, разом із системними адміністраторами й методистами платформи moodle здійснюється інженерно-технічна підтримка сайту дистанційного навчання університету.

Крім цього, Центр інформаційних технологій здійснює роботи зі створення «віртуального університету» в українському сегменті кіберпростору, на базі якого ведуться розробки власної платформи E-learning, комп’ютерних тестів на основі клієнт-серверної технології тощо. Розроблено понад 100 комп’ютерних тестів для проведення державних і вступних екзаменів.

Але в організації інженерно-технічного супроводу освітньої діяльності університету є об’єктивні та суб’єктивні труднощі, серед яких недостатня кількість комп’ютерної техніки, спеціалізованих комп’ютерних класів і лабораторій; втрачено майже 75% висококваліфікованого кадрового складу Центру інформаційних технологій, а ті працівники, що залишились, не забезпечені повною мірою комп’ютерною технікою, інструментами й іншим обладнанням; недостатня мотивація науково-педагогічних працівників у впровадженні й використанні інформаційних технологій в освітній процес університету.

Заслухавши й обговоривши питання, Учена рада ухвалила здійснити поступовий перехід на використання відновленої електронної пошти університету та заміну всіх офіційних документів, де використовуються посилання на неї. Також продовжити роботи з розвитку й розширення комп’ютерної мережі університету на основі оптоволоконних технологій та інше.

Щодо присвоєння вчених звань заслухали вченого секретаря Галину Щуку. Так, за результатами таємного голосування вчене звання доцента по кафедрі психології присвоєно кандидату психологічних наук Тетяні Пашко, по кафедрі психології – кандидату економічних наук Зої Шильніковій.

Серед різного були розглянуті питання наукової роботи.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019