Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Атестація студентів

На факультеті природничих наук пройшла атестація студентів денної та заочної форм навчання.

Ось і завершилась літня випускова атестація студентів денної та заочної форм навчання факультету природничих наук.

Комплексні екзамени з фахових дисциплін для студентів, які навчалися за ОС бакалавра, проводились в письмовій та усній формі.

Головами атестаційних комісій було запрошено представників провідних вищих навчальних закладів України. Так, головою ЕК зі спеціальності «Біологія» була Анжела Борисівна Чаплигіна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; зі спеціальності «Географія» – Юрій Олександрович Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва; зі спеціальностей «Лісове і садово-паркове господарство», «Лісове господарство» та «Екологія» – Ігор Анатолійович Іонов, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член-кореспондент НААН України; зі спеціальності «Хімія», «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування» – Ірина Анатоліївна Вишницька, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету.

За результатами атестаційних екзаменів більшість студентів продемонстрували достатній рівень науково-теоретичної та методичної підготовки з основних фахових дисциплін.

Факультет природничих наук вітає випускників і бажає подальших успіхів!

За інформацією факультету
природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019