Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Атестація випускників

Із 7 по 9 червня на кафедрі технологій виробництва і професійної освіти проходила атестація випускників.

Адміністрацією навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму була підготовлена вся необхідна документація: зведені відомості успішності за всі роки навчання, накази про допуск до комплексного екзамену за фахом та до захисту дипломного проекту тощо. Представлена документація відповідає вимогам до організації навчального процесу та атестації випускників. Колективом кафедри технологій виробництва і професійної освіти проведено ґрунтовну організаційну роботу з підготовки до атестації: упорядковані аудиторії для проведення всіх видів атестації випускників, розроблені графіки чергування тощо. Протягом всього терміну атестації екзаменаційна комісія працювала злагоджено, у діловій атмосфері.

Було сформовано 4 екзаменаційні комісії, які протягом трьох днів оцінювали роботи студентів.

Всього до атестації допущено 84 бакалавра з шести спеціальностей.

Розпочалась атестація випускників з написання студентами спеціальностей «Професійна освіта» п’яти напрямків і спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» комплексного іспиту з педагогіки і теорії та методики професійного  та трудового навчання. Екзаменаційні білети містили питання теоретичного плану та творчі питання з методики викладання дисциплін профілю підготовки.

Потім студенти приступили до захисту випускних кваліфікаційних робіт. Захист студентів усіх спеціальностей супроводжувався мультимедійними презентаціями.

Студенти спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» представили комісії роботи спрямовані на покращення методики викладання певних розділів предмету «Трудове навчання». Відмінно захистила свою роботу студентка Оксана Нестеренко.

Роботи студентів спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» присвячені розгляду технології ремонту окремих вузлів автомобілів, а також організації роботи дільниць з ремонту автомобілів. Відзначимо ґрунтовний захист робіт такими студентами: Дмитро Кузьмінов, Богдан Іщенко.

Яскравий захист своєї роботи представив студент з Китаю Ян Пен, який розповів про свої доробки і впевнено відповів на питання членів екзаменаційної комісії.

Випускні роботи студентів спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» були спрямовані на розгляд технології ремонту сільськогосподарської техніки, поліпшенню експлуатаційних характеристик агрегатів с/г техніки тощо. Серед студентів цієї спеціальності відзначимо Віталія Шовкопляса, Олександра Чернуху, Анжеліку  Сторожеву.

Дипломні роботи студентів спеціальності «Професійна освіта. Харчові технології» орієнтовані на розкриття актуальних питань, пов’язаних з організацією управління в ресторанних закладах, розробці нових кулінарних страв і виробів, проектуванню сучасних цехів закладів ресторанного господарства. Випускники, під час захистів своїх дипломних робіт, довели, що вони можуть розв’язувати складні професійні завдання і проблеми, працювати з інформаційними джерелами, логічно та аргументовано викладати матеріал, використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності, опановувати сучасні методи наукового дослідження, використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження. Студенти продемонстрували загальний високий рівень виконання проектної частини завдання у більшості дипломних проектів. Найвищий професійний рівень захисту дипломних проектів продемонстрували студенти  Ліана Білоусова, Олексій Возняк, Владислав Костюк, Ольга Кривоніс.

Останніми в м. Старобільськ захищались студенти спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості». Захист на цій спеціальності завжди проходить яскраво. Дівчата продемонстрували пошиті швейні вироби, розповіли про технологію їх пошиття, продемонстрували економічні розрахунки на виготовлення цих виробів. Дуже впевнено захистила свою роботу студентка Анастасія Рожкова.

Паралельно із захистом у м. Старобільськ одна комісія працювала у м. Рубіжне. Там свої роботи представили на розсуд екзаменаційної комісії студенти спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування». Вони розповіли про удосконалення технології ремонту певних одиниць побутової техніки, організацію сервісних центрів з ремонту побутової техніки. Найбільш впевненим був захист роботи студентки Юлії Павлової.

Результати державних екзаменів свідчать про високий рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри.

Колектив кафедри технологій виробництва і професійної освіти з упевненістю може стверджувати, що він задоволений результатами своєї праці і пишається випускниками кафедри!

Вітаємо усіх студентів з успішним завершенням державної атестації і отриманням ступеня «бакалавр».

За інформацією НН ІТОТТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019