Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Підсумкова атестація

У НН ІТОТТ відбулася підсумкова атестація випускників.

Так, 1 червня в навчально-науковому інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму відбулася підсумкова атестація випускників зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання.

Бакалаврів вітали:   голова екзаменаційної комісії – Євлаш В.В., доктор технічних наук, професор Харківського державного університету харчування та торгівлі, завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування, директор навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму к.б.н., доцент Дрель В.Ф., заступник директора з навчальної роботи Бикадорова Н.О., завідувач випускової кафедри к. т. н., доцент Сєногонова Л.І.

Високу фахову компетентність та глибокі наукові знання під час атестації продемонстрували такі студенти, як: Суровець Галина та Кондратьєв Олександр.

Бакалаври  продовжать навчання на здобуття більш високого  освітнього рівня.

Бажаємо випускникам високих професійних досягнень і кар’єрного зростання.

За інформацією кафедри ТТПЕТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019