Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Участь у семінарі

17-18 травня доцент кафедри фінансів, обліку і банківської справи І.А. Гнатенко взяла участь у семінарі «Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні», який відбувся у м. Києві.

Захід організували представники Національного банку України для викладачів закладів вищої освіти України.

На семінарі обговорювалися наступні питання: поточні тенденції у банківському секторі;  визначення потреб у капіталі на покриття кредитних, ринкових та операційних ризиків; нові вимоги до структури регулятивного капіталу банків; стрес-тестування банків як інструменту банківського нагляду; стандарти управління та аналізу бізнес-моделей банків як складової процесу SREP; удосконалення інструментарію банківського нагляду в умовах євроінтеграції та відповідно до базельських вимог тощо.

Матеріали семінару будуть використовуватися для оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри фінансів, обліку і банківської справи.

За інформацією НН ІЕБ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019