Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Випускні іспити з російської мови

З 15 по 18 квітня пройшли випускні іспити з російської мови для двадцяти громадян Китайської народної республіки.

Передбачено, що випускники курсів, які успішно складуть іспити, одержать сертифікати державного зразка. Організатор – Центр з міжнародної та навчально-виховної роботи та факультет допрофесійної підготовки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

У нашому університеті допрофесійна підготовка іноземних громадян має майже двадцятирічну історію. Основна мета такої підготовки – формування у слухачів мовно-предметних та комунікативних компетенцій, достатніх для вільного спілкування у різних сферах та подальшого навчання у вищій школі. Підготовчі курси тривають понад сорок тижнів, заняття проводять провідні викладачі університету за авторськими методиками. Упродовж цього терміну слухачі вивчають російську мову як іноземну з орієнтацією на певний професійно-предметний профіль. Одночасно з цим проходить ліквідація прогалин у так званих «фонових знаннях» слухачів через відмінності у національних навчальних програмах із різних дисциплін, тобто загальному рівні підготовки іноземців.

Відвідуючи курси довузівської підготовки в ЛНУ імені Тараса Шевченка, слухачі розуміють, що таке справжній особистісно центрований підхід в освіті. Кожному слухачеві викладачі приділяють максимально можливу увагу, надають допомогу у вирішенні повсякденних проблем, а обидві складові поняття навчально-виховний процес стають дійсно рівнозначні. При цьому виховання, що націлене на академічну та психологічну адаптацію і поступове «занурення» іноземних громадян у нове для них соціокультурне середовище, органічно вбудоване в навчання.

У структурі навчального часу на довузівському рівні переважають практичні заняття з використанням аудіолінгвального та аудіовізуального матеріалу, наочних засобів навчання, довідкової літератури і словників.

Під час випускних іспитів слухачі-іноземці продемонстрували високий рівень знань, що доводить ефективність організації їхнього навчання за «правилом п’ятьох» – поєднання вивчення граматики, читання, спілкування, аудіювання та письма. Саме збалансоване поєднання цих складових дозволяє досягти високого рівня становлення та розвитку комунікативної компетенції в російській мові. Зміст підсумкової екзаменаційної роботи був націлений саме на перевірку цих п’яти елементів, і майже всі студенти склали іспит на «відмінно».

Із зазначеного логічним є висновок, що організацію роботи на допрофесійному етапі для слухачів-іноземців у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» здійснено на високому рівні, про що свідчить постійно зростаючий попит цієї форми навчання.

 

Центр з міжнародної та навчально-виховної роботи,
факультет допрофесійної підготовки

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019