Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» повідомляє про проведення виїзного засідання 26–27 червня 2018 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”  (м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-В, конференц-зала).

Порядок денний на 26 червня 2018 р., початок засідання о 13.00:

 • Захист дисертації Лебединської Марини Олександрівни „Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, автореферат, дисертація.

Науковий керівник – Цебрій Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава).

Офіційні опоненти:

 • Сташевська Інна Олегівна, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), відгук;
 • Мірошниченко Віталій Григорович, кандидат педагогічних наук, старший викладач, завідувач кафедри соціальногуманітарних дисциплін (Полтавський інститут бізнесу приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»), відгук.

Порядок денний 26 червня 2018 р., початок засідання о 15.00:

 • Захист дисертації Літвякової Наталії Василівни „Маркетингові дослідження як засіб диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету”,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, автореферат, дисертація.

Науковий керівник – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ);

Офіційні опоненти:

 • Алфімов Валентин Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), відгук;
 • Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка), відгук.

Порядок денний на 27 червня 2018 р., початок засідання о 8.30:

 • Захист дисертації Кравченко Олени Іванівни „Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, автореферат, дисертація.

Науковий консультант – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними і соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ);

Офіційні опоненти:

 • Алфімов Валентин Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет (м. Сєвєродонецьк), відгук;
 • Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків), відгук;
 • Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри педагогіки та психології (Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради), відгук.

Порядок денний на 27 червня 2018 р., початок засідання о 12.00:

 • Захист дисертації Соколюк Ольги Василівни „Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, автореферат, дисертація.

Науковий керівник – Отрошко Тамара Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, декан факультету соціально-педагогічних  наук та іноземної філології (Харківська  гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради (м. Харків)

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), відгук;
 • Турчак Анатолій Леонідович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький), відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019