Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Підсумкова атестація

У НН ІФВС було проведено підсумкову атестацію випускників.

В навчально-науковому інституті фізичного виховання і спорту відбулася підсумкова атестація випускників за освітнім ступенем бакалавра спеціальностей «Фізичне виховання» та «Спорт», яка проводилась згідно з наказом та відповідно до Положення про державну атестацію.

Голова підсумкової атестаційної комісії − Василь Миколайович Мазін, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри управління фізичною культурою та спортом Запорізького національного технічного університету. Іспит проводився у формі усного комплексного екзамену з 4 питань. Загальна кількість балів – 100 б.

Узагальнення підсумків іспиту показало, що  така форма проведення державної атестації дозволяє всебічно оцінити рівень сформованості професійного мислення, професійних умінь та навичок випускників.

  • За спеціальністю «Фізичне виховання» допущено 37 студентів денної та заочної форм навчання.
  • За спеціальністю  «Середня освіта. Фізична культура» зі скороченим терміном навчання – 16 студентів денної та заочної форм навчання.
  • За спеціальністю «Спорт» допущено 5 студентів денної та заочної форм навчання.
  • За спеціальністю  «Фізична культура і спорт. Спорт» зі скороченим терміном навчання – 8 студентів денної та заочної форм навчання.

Слід відзначити таких студентів, які показали відмінні знання  і отримали вищий бал – Владислав Литвиненко, Анастасія Глухова (напрям підготовки «Фізичне виховання»), Валерія Горєлова, Анастасія М`яснікова, Анастасія Плахотя, Олексій Подибайло (спеціальність «Середня освіта. Фізична культура» зі скороченим терміном навчання), які з впевненістю отримують диплом з відзнакою.

У цілому форма і зміст проведення державних іспитів  дозволив об`єктивно визначити конкретні параметри професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту.

Побажаємо випускникам не зупинятися на досягнутому, продовжувати навчання та підвищувати свій професійний рівень!

 

За інформацією НН ІФВС

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019