Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали два основних питання:

  • про результати проведення Днів науки у 2017-2018 н. р.;
  • про роботу студентського самоврядування ЛНУ імені Тараса Шевченка.

На початку засідання студентів, які стали переможцями і призерами міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсів і олімпіад, нагородили грамотами та цінними подарунками.

З доповіддю про результати проведення Днів науки у 2017-2018 н. р. виступив Л.Ц. Ваховський. Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначила, що протягом березня – травня 2018 року в усіх структурних підрозділах університету відбулися традиційні Дні науки.

У 2018 році 9 студентів закладу вищої освіти стали учасниками II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, а 2 з них посіли призові місця. Команда навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій у складі 4 студентів виборола ІІІ місце в обласному турі Міжнародної олімпіади з програмування АСМ-ICPC – 2018.

Загалом 29 студентів університету стали призерами студентських олімпіад та наукових конкурсів різних рівнів.

Підготовлено й видано студентські збірники наукових праць «Науковий пошук молодих дослідників» у 3-х частинах, «Мова й література у проекції різних наукових парадигм», «Методична скарбничка педагога», «Методична скарбничка сучасного педагога», «Мистецька освіта та естетичне виховання дітей та молоді», збірник наукових праць викладачів і студентів «Луганщина: краєзнавчі розвідки».

Підвищилась активність кафедр у підготовці студентів до участі в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Разом з тим учена рада відзначила, що в організації та проведенні Днів науки, наукової роботи зі студентами є певні недоліки, серед яких недостатня увага з боку окремих інститутів та факультетів до оприлюднення результатів науково-дослідної роботи студентів.

З доповіддю про роботу студентського самоврядування ЛНУ імені Тараса Шевченка виступила А. Пономарьова. Заслухавши й обговоривши доповідь заступника голови студентського самоврядування, вчена рада відзначила, що в складних умовах вимушеної евакуації та сьогодення в університеті відроджено роботу органів студентського самоврядування.

Студентське самоврядування в університеті організовано за принципами рівноправності, добровільності, партнерства й конструктивної співпраці; має відповідну структуру та охоплює провідні сфери життєдіяльності студентської громади.

В інститутах, на факультетах та у відокремлених структурних підрозділах університету створені своєрідні стійкі багаторівневі системи органів студентського самоврядування.

Вагомими етапами зовнішньої діяльності студентського самоврядування стала робота членів студентського самоврядування ННІПП у рамках програми Британської Ради в Україні «Active Citizens Project», знайомство й обмін досвідом зі студентськими парламентами Сумського й Дрогобицького університетів, круглий стіл з членами студентського самоврядування Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

З метою встановлення партнерських відносин зі студентами інших закладів вищої освіти та громадськими організаціями протягом 2017 – 2018 років активні студенти університету взяли участь у навчальних візитах з обміну досвідом.

У напрямі волонтерства і доброчинності представники ОСС активно співпрацюють з різними благодійними фондами та організаціями Австрії, США, Японії. Так, на волонтерських засадах було забезпечено роботу Міжнародної благодійної організації „Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» та Центру психосоціальної адаптації м. Старобільськ.

Однак у роботі студентського самоврядування університету існують проблеми, які потребують вирішення, серед яких зниження активності органів студентського самоврядування у зв’язку з постійним оновленням.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. Шляхом таємного голосування було обрано науковців на посади завідувачів кафедр.

Серед різного було рекомендовано до друку до збірники наукових праць, навчально-методичні посібники, монографії та затверджено теми дисертацій аспірантів.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019