Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ (Специализированный ученый совет K29.053.06)

Специализированный ученый совет К 29.053.06 по защите кандидатских диссертаций по историческим наукам при ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (г. Старобельск) сообщает о проведении выездного заседания 18 июня 2018 г. (Луганская обл., г. Рубежное, ул. Строителей, 30-В, конференц-зал).

Порядок денний 18 червня 2018 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Гребенюка В. С. «Становлення Британської колоніальної імперії в середині XVIII ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (автореферат, дисертація).

Науковий керівник:

  • Бурьян Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, ДЗ «Луганський національний  університет  імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

  • Дьомін Олег Борисович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (відгук).
  • Валюх Людмила Іванівна кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет (відгук).

2. Захист дисертації Кухлєва А. С. «Матеріали особового походження як джерело із соціальної історії Південної України кінця XVIII – початку XX ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (автореферат, дисертація).

Науковий керівник:

  • Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Гринченка.

Офіційні опоненти:

  • Мільчев Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький національний університет (відгук).
  • Сусликов В’ячеслав Євгенович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг) (відгук).
© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2019