Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Конгрес з питань освіти

У травні у Турецкому університеті Акденіз проходив П’ятий Міжнародний Євразійський науковий конгрес з питань освіти (EJER 2018).

Доцент ЛНУ імені Тараса Шевченка Наталія Федічева представила дослідження, присвячене проблемі формування у студентів вищих навчальних закладів демократичних цінностей (Introducing Democratic Values and Social Justice Principles to University Students).

У своїй публікації Федічева Н.В. підкреслює, що серед навчальних дисциплін, предмет “іноземна мова” посідає особливе місце. Своєрідність полягає в тому, що в ході її опанування студенти здобувають не знання основ науки, а вміння й навички користуватися мовою як засобом спілкування та одержання нової корисної інформації. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій іншого народу. На думку Федічевої Н.В., зміст навчальних матеріалів з іноземної мови має постійно оновлюватися, враховуючи виклики суспільства і бути таким, що задовольняє потреби молоді в плані їх інтелектуального розвитку й становлення особистості. Такими можуть бути матеріали, що присвячені демократичним цінностям. У публікації визначено потенціал іноземної мови в навчанні цінностям та виділено форми і методи роботи, що можуть забезпечити їх формування.

За інформацією ФІМ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019