Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному розглядали два основних питання:

  • про виконання рішень ректорату та перспективи розвитку факультету української філології та соціальних комунікацій;
  • про перебіг вступної кампанії в 2018 р.

З доповіддю про виконання рішень ректорату та перспективи розвитку факультету української філології та соціальних комунікацій виступила Т.С. Пінчук. Заслухавши й обговоривши доповідь декана факультету, ректорат відзначив, що у 2017 – 2018 роках структурний підрозділ здійснював освітню діяльність за чотирма напрямами роботи університету: формування контингенту студентів, наукова робота, навчально-методична робота, соціально-гуманітарна робота. 

У 2017 – 2018 н.р. активізувалася наукова робота викладачів. На факультеті традиційно проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції «Слобожанська беседа», «Образне слово Луганщини», «Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку».

За результатами студентської наукової роботи протягом 2017 – 2018 рр. здобуто 16 призових місць у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах. За звітний період у наукових виданнях студенти опублікували понад 100 статей і тез. Студентка факультету здобула іменну стипендію М. Грушевського.

У соціально-гуманітарній роботі факультет дотримується основних напрямів освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентської молоді. Студенти підрозділу беруть активну участь в університетських і факультетських заходах, серед яких: Дні здоров’я, Посвята в козаки, День вишиванки, День пам’яті Героїв Небесної сотні, виготовлення великодніх листівок для української діаспори за кордоном, серія традиційних заходів Шевченківського тижня, літературний вечір «Повернення Олександра Олеся на Батьківщину».

З профорієнтаційною метою і задля розвитку творчих здібностей студентів та абітурієнтів проведено регіональні творчі конкурси «Образне слово Луганщини», «Борітеся – поборете!», «В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина». Протягом року викладачі факультету брали активну участь у всіх профорієнтаційних заходах, здійснювали електронний інформаційний супровід потенційних абітурієнтів, проводили профорієнтаційну роботу серед слухачів Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді.

Разом з тим ректорат звернув увагу на окремі проблеми на факультеті, які потребують вирішення, серед яких непопулярність спеціальностей факультету серед абітурієнтів, що вступають через університетський освітній центр «Донбас – Україна».

З доповіддю про перебіг вступної кампанії в 2018 р. виступила Я.І. Юрків. Заслухавши й обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії, ректорат відзначив, що колективом університету було проведено роботу щодо організації прийому абітурієнтів у 2018 році на різні форми навчання та освітні ступені. 

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України та затверджених вченою радою університету Положення про приймальну комісію ВНЗ, плану роботи приймальної комісії університету на 2018 рік розроблено й затверджено правила прийому до університету у 2018 році, перелік спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм) за освітніми ступенями бакалавра та магістра, перелік фахових вступних випробувань на освітній ступінь магістра, пропозиції обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2018 рік, підготовлено всі необхідні екзаменаційні матеріали для проведення вступних випробувань, сформовано й затверджено основні структурні підрозділи приймальної комісії.

Приймальна комісія, відділ маркетингу, факультети, навчально-наукові інститути здійснюють відповідні заходи щодо організації рекламно- профорієнтаційної кампанії: проведено Дні абітурієнта в університеті та в усіх його відокремлених структурних підрозділах; здійснено виїзди в усі райони та міста Луганської та Донецької областей, відповідно до затвердженого графіка; розміщено інформацію про заклад вищої освіти на офіційному сайті, на соціальних сторінках навчально-наукових інститутів та факультетів; постійно здійснюється реклама університету через засоби масової інформації, проводиться адресне розповсюдження рекламно-агітаційних матеріалів тощо.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019