Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Педагогічні читання

Педагогічні читання, присвячені ювілейній даті Антона Макаренка, було проведено на кафедрі дошкільної та початкової освіти в рамках Днів науки.

Традиційні студентські Дні науки відбулися на кафедрі дошкільної та початкової освіти 27 квітня. Цього року студенти та викладачі кафедри з особливим трепетом готувались до щорічного наукового заходу, адже він був присвячений 130-річчю від дня народження видатного педагога-новатора, письменника, автора унікальної технології виховання Антона Макаренка.

Отже, не випадковою стала і назва заходу «ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ А.С.МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

Викладачів та студентів привітав проректор з науково-педагогічної роботи Л. Ц. Ваховський, директор ІПП ‒ О. Л. Караман, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ‒ Н. І. Черв’якова.

Організатор педагогічних читань, М. А. Єпіхіна у своїй доповіді зазначила, яку роль відіграє постать Антона Макаренка в історико-педагогічному ракурсі, розповіла цікаві факти щодо становлення унікальної системи роботи з дітьми.

Учасники заходу підготували цікаві доповіді, що супроводжувались медійними презентаціями, відео-фрагментами, інтелект-картами тощо. Знаковим стало те, що кожна доповідь ілюструвала різні аспекти педагогічної спадщини Антона Макаренка: ідеї колективного виховання крізь призму сучасності, проблему родинного виховання, становлення педагога-професіонала тощо.

Студенти із задоволенням приймали участь в інтерактивному обговоренні проблемних питань, висловлювали цікаві думки щодо імплементації ідей педагога-новатора в сучасних реаліях.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019