Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська науково-практична конференція в НН ІПП

За ініціативою кафедри філологічних дисциплін відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.

25 квітня 2018 року  в ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) за ініціативою кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні».

Співорганізаторами конференції стали Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Участь у конференції взяли науковці, викладачі закладів вищої освіти, учителі шкіл, працівники дошкільних освітніх закладів, аспіранти, магістранти, які здійснили обмін результатами наукових і практичних досліджень.

Відкрив конференцію проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», канд. філол. наук, доцент Д. В. Ужченко, який виступив з вітальним словом до учасників конференції і наголосив на актуальності цього зібрання в контексті старту Нової української школи. Директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології О. Л. Караман звернула особливу увагу на участь колективу кафедри філологічних дисциплін у всеукраїнських проектах з проблем реформування початкової освіти.

Конференція розпочала свою роботу з доповіді кандидата педагогічних наук, доцента Н. В. Мордовцевої щодо реалізації формування ключових компетентностей учнів початкової школи на уроках рідної мови. Доктор філологічних наук, професор В. В. Кизилова акцентувала увагу на оновленні змісту літературної освіти в загальноосвітній школі, а також на пріоритетних засадах функціонування контенту  українських творів для дітей та юнацтва. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін М. М. Починкова розкрила особливості впровадження технології критичного мислення на уроках читання в початковій школі. Цікавою й оригінальною стала наукова розвідка кандидата філологічних наук, доцента О. М. Цалапової, що присвячена проблемі десакралізації образу Баби Яги в тексті літературної казки В. Рутківського «Гості на мітлі». На основних методах і прийомах роботи зі збагачення фразеологічного запасу мовлення дошкільників звернула увагу у виступі кандидат філологічних наук, доцент Л. В. Мельник.

В он-лайн режимі в конференції також узяли участь представники різних закладів вищої освіти України. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка С. В. Цінько розкрила лінгводидактичну проблему добору навчальних текстів, наголосила на когнітивно-комунікативних та текстоцентричних аспектах сучасної методики навчання мови. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Н. Ю. Родюк була присвячена проблемі формування україномовної соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів як обов’язкового компонента їхньої професійної підготовки. Дослідниця визначила головну мету та напрями лінгвосоціокультурної моделі в роботі з майбутніми фахівцями, розкрила сутність соціокультурного підходу.

У ході секційних засідань конференції обговорювалися такі основні питання:

 • аспекти професійної комунікації в освіті: сучасна ціннісна парадигма;
 • концептуальні засади мовно-літературної підготовки в освітніх закладах: перезавантаження, регенерування, зміна норм, визначення пріоритетів;
 • філологічна освіта й наука в університетах: виклики сучасності, основні завдання;
 • українська мова, українська література, світова література як навчальні дисципліни: автономія чи інтеграція, принципи реформування;
 • структура дошкільної/ шкільної/ університетської україноцентричної освіти, міжпредметні зв’язки;
 • мовленнєве виховання в дошкільному освітньому закладі в контексті духовно-емоційного й національного розвитку;
 • проблеми розробки нових моделей підручників і посібників, підготовки нової методичної літератури в контексті видавничої політики в Україні;
 • українська дитина в сучасному мультикультурному світі: проблеми родинного виховання;
 • мова як культурологічний феномен і чинник національної самоідентифікації;
 • українська література для і про дітей у світовому історико-культурному контексті;
 • сучасні комунікаційні технології і проблеми формування українського національного інформаційного простору.

За підсумками роботи конференції видано збірник «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки», що є фаховим науковим виданням України.

Робота на конференції була насиченою, плідною, цікавою, конструктивною. Вона сприяла визначенню перспективних напрямів підвищення якості навчання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл і студентів, встановленню більш тісних відносин між закладами вищої, середньої і дошкільної освіти України.

В обговоренні результатів конференції науковці схвалили проведення такого заходу, наголосили на його високому рівні та висловили сподівання щодо продовження подібної практики в майбутньому.

 

За інформацією НН ІПП

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019