Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська студентська конференція в НН ІПП

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова і література в проекції різних наукових парадигм».

23 квітня 2018 р. у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м Старобільськ) відбулася традиційна ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова і література в проекції різних наукових парадигм», організована кафедрою філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології.

У конференції взяли участь 105 студентів та магістрантів з вищих навчальних закладів України, серед яких Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Київський університет імені Бориса Грінченка, Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». За матеріалами конференції видано збірник наукових статей.

На початку конференції прозвучало вітальне слово доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Л. Ц. Ваховського, який наголосив на важливості наукового співробітництва різних вишів України та акцентував увагу на традиційності проведення науково-практичного заходу по кафедрі філологічних дисциплін. Директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доктор педагогічних наук, професор О. Л. Караман звернула особливу увагу на видавничу діяльність кафедри, яка за матеріалами конференції успішно публікує 9-й збірник наукових праць студентів та магістрантів. Плідної роботи учасникам наукового заходу побажала завідувач кафедрою філологічних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Мордовцева.

Конференція охоплювала такі наукові напрями: «Функціонування мовних одиниць у дискурсі», «Художня проблематика літературних творів для дітей та юнацтва», «Формування мовної особистості в різних типах навчальних закладів», «Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики».

Тематика доповідей показала різнобічність і глибину авторських досліджень студентів та магістрантів, продемонструвала їх творчий, новаторський підхід до сучасних тенденцій в науковій та освітній сфері. Діяльність студентів і магістрантів сприяла інтеграції їхньої навчальної та наукової роботи, залучення до співпраці молодих дослідників різних вишів.

Особливий інтерес викликали доповіді таких студентів та магістрантів: Греб Н. «Перспективи розвитку української мови в сучасному інформаційному суспільстві», Заболотна Н. «Роль інформаційно-комунікаційних технологій як нового засобу навчання на уроках української мови», Масловська І. «Використання ляльки під час проведення заняття «Наше рідне місто» (за методикою «Persona Dolls»), Толок Д. «Використання наочних посібників на уроках літературного читання в початкових класах», Ковчуженко О. «Особливості використання інтерактивних технологій на уроках української мови в 3 класі при вивченні іменника», Петренко Н. «Інтегрований підхід до навчання в початковій школі на уроках української мови та читання», Забірка А. «Розвиток креативного мислення учнів на уроках читання», Черняєва Є. «Особливості формування критичного мислення на уроках мови і читання в початковій школі».

Для одних доповідачів цей захід став першим кроком у науку, для інших – можливістю поділитися результатами багаторічних наукових пошуків.

Сподіваємося, що ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова і література в проекції різних наукових парадигм» стане стимулом для молодих дослідників до нових відкриттів.

 

За інформацією НН ІПП

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019