Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Дні науки у НН ІЕБ

Із 5 по 11 квітня у НН ІЕБ на всіх кафедрах пройшли Дні науки.

У підготовці та проведенні заходів активну участь узяли викладачі НН ІнЕБ, зокрема: д.е.н., проф. А.М. Колосов, д.е.н., проф. В.А. Чеботарьов, к.т.н., доц. Є.О. Снітко, к.е.н., доц. Н.О. Рязанова, к.е.н., доц. Н.М. Чеботарьова, к.е.н., доц. І.А. Гнатенко, к.е.н., доц. В.В. Деркачева, к.е.н., ст. викл. Л.О. Зайцева, ст. викл. О.І. Савченко, ст. викл. Н.О. Бикадорова, ас. І.М. Гонцова, ас. М.В. Матушкіна, ас. О.С. Савченко.

Студенти кафедри менеджменту  готували доповіді на тему «Управління та адміністрування». Кафедра  економічної теорії, маркетингу та підприємництва заслухала статті та тези студентів з теми «Формування соціально-відповідального підприємництва: теорія та практика». Кафедрою фінансів, обліку та банківської справи було організовано роботу двох секцій «Розвиток фінансів, обліку і контролю в умовах хаотично структурованої економіки» та «Економічно-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем, банківської справи та страхування».

Слід відзначити роботи таких студентів як: Асі Лисогор з доповіддю «Особливості венчурного фінансування в Україні», Єлизавети Яковенко – «Проблеми формування державного бюджету України», Юлії Ільченко − «Перспективи розвитку зеленого туризму в Україні та Луганській області», Марини Іщенко − «Креативне місто як важіль розвитку креативної економіки», Юлії Мележик − «Напрямки удосконалення політики управління оборотним капіталом підприємства», Інни Сало та Анни Коцур, робота яких посіла 8 місце із 119 на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу.

Представлені студентами доповіді викликали зацікавленість і жваве обговорення серед учасників. Більшість представлених робіт вже опубліковані в різних виданнях, серед яких є і журнали Білорусії. Підготовка студентами тез доповідей пiд час навчання на молодших курсах стає їх першим кроком у велику науку.

Бажаємо всім учасникам творчого натхнення для подальшої наукової роботи!

За інформацією НН ІнЕБ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019