Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Участь у круглому столі

Директор НН ІПП Олена Караман взяла участь у круглому столі щодо обговорення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти.

Караман О. Л., директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доктор педагогічних наук, професор стала учасником круглого столу щодо обговорення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти.

12 квітня 2018 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова було проведено засідання круглого столу щодо обговорення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти за участю Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, в. о. голови Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Олександра Співаковського, президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя, представників Міністерства освіти і науки України, а також ректорів педагогічних вишів, директорів педагогічних коледжів, шкіл; їхніх представників.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка представляла Олена Караман, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Вона взяла участь в обговоренні проекту Концепції; внесла низку пропозицій та зауважень щодо змісту цього документу.

Треба відзначити, що університет відразу долучився до обговорення проекту Концепції з моменту його оприлюднення напередодні Нового року. Частину пропозицій та зауважень від університету вже було ураховано й внесено в документ на рівні обговорення на Комітеті Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Концепція розробляється з метою вдосконалення системи педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників нової генерації, створення умов для залучення до педагогічної та науково-педагогічної діяльності найкращих фахівців інших професій та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів, які, у тому числі, стануть ключовою умовою впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Сподіваємося, що після внесення поправок Концепція розвитку педагогічної освіти стане стратегічним планом розвитку педагогічної освіти в умовах інформаційного суспільства і сучасних викликів; основою для розв’язання суперечності між запитами українського суспільства на висококваліфікованих педагогічних працівників, перспективами його розвитку, глобальними технологічними змінами та існуючою системою педагогічної освіти, а також неготовністю педагогічних працівників до сприйняття та реалізації освітніх реформ в Україні.

За інформацією навчально-наукового
інституту педагогіки і психології

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019