Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Конференція журналістикознавців у Старобільську

12 квітня в бібліотеці ЛНУ імені Тараса Шевченка пройшла Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мас-медія України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку».

Організатором виступила кафедра журналістики та видавничої справи факультету української філології та соціальних комунікацій на чолі з доктором філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри – А.О. Галичем. У вступному слові він зазначив, що кафедра вперше проводить конференцію в умовах евакуації і це є добрим знаком, свідченням того, що рухаємося в правильному напрямку, адже востаннє така конференція проходила ще в Луганську в листопаді 2013 року. Всього в конференції взяло участь близько 50 учасників з різних регіонів України, а саме з Києва, Рівного, Івано-Франківська, Кременчука, Бердянська, Маріуполя, Старобільська. 

У конференції взяли участь доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – Л.Ц. Ваховський та кандидат філологічних наук, професор, декан факультету української філології Т.С. Пінчук. У вітальному слові проф. Л.Ц. Ваховський відзначив актуальність проблематики конференції, наголосив на вагомості проведення таких заходів.

Першими на пленарному засіданні виступили: засновниця кафедри журналістики та видавничої справи у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» В.М. Галич, і О.А. Галич – доктори філологічних наук, професори кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Тематика їхніх виступів така: «Рецепція ЗМІ в мемуаристиці Олеся Гончара як відображення національної свідомості автора»; «Журналістика у квазідокументальній творчості Б. Акуніна». 

Наступними були виступи О. М. Холода, академіка МАНПО, доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) «Україномовна преса в політичній кризі 1917 року на території України (співвідношення змісту преси й періодів політичної активності)»; Н.М. Федотової, кандидата філологічних наук, доцента кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій (м. Київ) «Трансформація масової комунікації: ознаки змін»; А. М. Носко, кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента, завідувача кафедри соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ) «Підготовка журналістів у регіонах: досвід Бердянського державного педагогічного університету». 

На секційних засіданнях була заслухана доповідь завідувача кафедри, доктора філологічних наук, доцента А.О.Галича «Проблеми внутрішньо переміщених осіб в мас-медіа», а також студентів університету Каріни Нарожної, студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та редагування» «Особливості редагування дитячих газетно-журнальних видань»; Тараса Хутренка, студента 2 курсу спеціальності «Журналістика»  освітньої програми «Видавнича справа та редагування» «Особливості редагування спортивних газетно-журнальних видань»; Тетяни Царевської, студентки 2 курсу спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та редагування»  «Особливості редагування тематичної структури аналітичних жанрів»;  Данила Черниченка, студента 2 курсу спеціальності «Журналістика»  «Система рубрикації старобільської районної газети повоєнних років як показник тематико-ідеологічної еволюції видання»; Ярослава Яковенка, студента 1 курсу спеціальності «Журналістика»  «Вплив «четвертої влади» на вибори президента України 2005 р. Віктора Ющенка»; Олени Смитаніної, студентки 2 курсу спеціальності «Журналістика» «Розвиток радіожурналістики в Україні  на рубежі ХХ – ХХІ століття»; Олега Черниша, магістранта І року навчання спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Реклама»  «Особливості організації рекламної діяльності в ЗВО»; Марини Чумакової, студентки 3 курсу спеціальності «Журналістика»  «Дослідження преси західної України на початку ХХ ст. у контексті формування української національної ідеї». 

Отримані знання та досвід студенти нашого університету обов’язково використають при підготовці наукових тез, статей, фоторепортажів у друкованих та Інтернет-засобах масової інформації. Все це допоможе в майбутній творчій професії журналіста.

 

За інформацією кафедри журналістики
 та видавничої справи

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019