Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному розглядали два основних питання:

  • про виконання рішень ректорату та перспективи розвитку факультету природничих наук;
  • про роботу первинної профспілкової організації університету із захисту прав і свобод викладачів та студентів.

З доповіддю про виконання рішень ректорату та перспективи розвитку факультету природничих наук виступила Наталія Мацай. Заслухавши та обговоривши доповідь декана, ректорат відзначив, що протягом останнього року діяльність факультету була спрямована на збільшення контингенту студентів і реалізацію перспективних напрямків розвитку, визначених рішенням ректорату від 10 квітня 2017 р.

З метою формування повноцінного контингенту академічних груп на факультеті було розроблено план додаткових профорієнтаційних заходів кафедр факультету природничих наук на квітень – червень 2017 року. Результатом реалізації цього плану стало збільшення набору студентів за спеціальностями факультету.

З метою активізації науково-дослідної роботи викладачів факультету з медичного та біологічного напрямку, а також забезпечення навчальної роботи з біологічних і медичних дисциплін на факультеті розпочато роботу з організації університетської лабораторії медико-біологічних проблем. Для залучення грантових коштів для організації лабораторії кафедра лабораторної діагностики, хімії та біохімії підготувала проект «Здорова людина – здорове суспільство», який успішно пройшов перший етап відбору при МОН Украйни. Розпочато відновлення експозицій геологічного музею.

Разом з тим ректорат відзначив проблемні питання в роботі факультету, серед яких недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та необхідність відновлення навчально-наукових експозицій зоологічного музею.

З доповіддю про роботу первинної профспілкової організації університету із захисту прав і свобод викладачів та студентів виступив Володимир Мороз. Заслухавши доповідь голови первинної профспілкової організації, ректорат взяв інформацію до відома. 

Протягом останніх трьох років робота профкому була спрямована на захист економічних та трудових прав членів профспілки, збереження та розширення переліку соціальних послуг, представництво членів профорганізації в органах держаної влади та адміністрації університету. Пріоритетними питаннями були оздоровлення, надання матеріальної та інших  видів допомоги, організація культурно-масових і спортивних заходів та покращення матеріально-технічне забезпечення.

Марина Чумакова, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019